Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En vacker människa är en lycklig människa. Eller? Ofta har patienter en orealistisk förväntan inför en skönhetsoperation. Martin Persson, som forskar på utseendeproblematik vid Högskolan Kristianstad, har startat ett projekt som ska hjälpa vårdpersonal att vägleda patienten.

Cutting Edge Training är namnet på ett projekt som riktar sig till forskare och kirurger från hela Europa. Uttrycket ”cutting edge” betyder nyskapande, men antyder också att det handlar om att skära i något. Detta är nämligen vad många patienter står inför när de genomgår en operation för att ändra eller korrigera sitt utseende.

Det kan röra sig om omfattande ingrepp för att hjälpa individer som exempelvis fötts med en missbildning, drabbats av cancer eller brännskador. Men också så kallade skönhetsoperationer, där patienten vill förändra storleken på näsan eller brösten.

– De flesta patienter har förväntningar om att ingreppet på något sätt ska påverka deras tillvaro. En del tror att de plötsligt ska få nytt arbete, ny partner, nytt liv. När detta sedan inte infrias riskerar en del att drabbas av psykisk ohälsa, och några vill kanske göra ännu fler ingrepp, säger universitetslektor Martin Persson.

Vacker och lycklig, eller självkänsla och social kompetens?
Martin Persson har under flera år forskat kring utseendeproblematik, och menar att samhället ofta sätter likhetstecken mellan vacker och lycklig. Det är lätt att glömma bort att det oftare handlar om självkänsla och sociala färdigheter.

För en tid sedan tog han initiativet till det Erasmusfinansierade projektet Cutting Edge Training. Måndagen den 13 november 2017 hålls den allra första sammankomsten, då nio kirurger och folkhälsospecialister från olika europeiska länder träffas på Högskolan Kristianstad. Målet är att gemensamt arbeta fram ett utbildningsmaterial för vårdpersonal runtom i Europa.

– Det handlar om att personalen ska lära sig att hantera och vägleda patienterna och vi riktar främst in oss på samtalen före och efter operationen. I vissa fall kanske patienten bör avrådas från att genomgå ett ingrepp, och i stället hänvisas till en psykolog. I andra fall kan vårdpersonalen dra ner patientens höga förväntningar så att de blir mer realistiska.

Martin Persson beskriver detta som ett pilotprojekt som ska ge ringar på vattnet. I slutet av nästa år hoppas de att ett sjuttiotal personer ska ha gått igenom utbildningen, och att dessa sedan ska sprida den inom sina respektive organisationer.

– Vi är angelägna om att kunskapen förs vidare, och därför kommer utbildningen att vara kortfattad och gratis, så att så många som möjligt ska kunna ta del av den. Det ligger stora samhällsvinster i att kunna bemöta patienterna på ett bra sätt. I förlängningen hoppas vi att patienterna blir nöjdare och får bättre livskvalitet.

Kontakt:
Martin Persson, projektledare och universitetslektor i folkhälsa, Högskolan Kristianstad, martin.j.persson@hkr.se, 044-250 39 31

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera