1. 20 november 2015

  KBT i grupp effektivt mot både sömnproblem och depression

  Kognitiv beteendeterapi (KBT) för sömnbesvär hjälper även mot depression.  – Att vi såg så tydliga förbättringar efter våra behandlingar i grupp bådar väl. Det ger oss möjligheten att hjälpa många på ett effektivt sätt, säger Annika Norell-Clarke, forskare i psykologi vid...

 2. placeholder bild.
  20 juli 2015

  En natts sömnbrist ändrar DNA:t i dina vävnader

  Svenska forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet visar nu att gener som styr biologiska klockor i kroppens olika celler och vävnader förändras efter en natts sömnbrist. Studien publiceras i tidskriften Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

 3. placeholder bild.
  13 juli 2015

  Förkortad sömn kan försämra förmågan att minnas under stress

  När människor sover överförs minnen från korttids- till långtidsminnet. I en ny studie visar forskare från Uppsala universitet att deras testpersoner var bra på att minnas saker – även när de fått bara en halv natts sömn. Men studien visade också att minnesförmågan hos...

 4. placeholder bild.
  6 juli 2015

  ​God sömn minskar stressen på jobbet

  Hög belastning och stress på arbetsplatsen kan bidra till dålig sömn medan en god sömn kan förbättra upplevelsen av att vara på jobbet. En studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet visar att det finns ett ömsesidigt samband mellan hög belastning på arbetet och...

 5. placeholder bild.
  28 oktober 2014

  Sömnstörningar ökar risken för Alzheimers sjukdom

  Män med sömnstörningar löper en ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom jämfört med dem som sover gott. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s & Dementia.

 6. placeholder bild.
  1 oktober 2014

  Oron för dålig sömn ger sömnproblem

  Om man sover dåligt och är orolig för det, kan det vara själva oron, som ökar risken för att sömnproblemen fortsätter och blir långvariga. Det visar Annika Norell Clarke i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet. Men hon visar också att det finns framgångsrika metoder för hjälp...

 7. placeholder bild.
  23 september 2014

  Sömn påverkar skolresultat

  Ungdomar som lider av sömnstörningar eller som ofta sover mindre än sju timmar per natt presterar sämre i skolan. Det visar sömnforskare från Uppsala universitet i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Sleep Medicine.

 8. placeholder bild.
  29 oktober 2013

  Vår drömsömn är släkt med spela död-reflexen

  Forskning visar nu att drömsömnen är nära släkt med den så kallade spela död-reflexen. Enligt teorin har vår drömsömn, REM-sömnen eller rapid eye movement, utvecklats ur den uråldriga försvarsmekanismen att bli helt paralyserad när man känner sig hotad.

 9. placeholder bild.
  8 oktober 2013

  Sömnapné mer än fördubblar risken för bilolyckor

  Bilförare med sömnapné har två till tre gånger så stor risk för trafikolyckor jämfört med andra. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin, som också visar att den ökade olycksrisken drastiskt minskar om sömnapnén behandlas.

 10. placeholder bild.
  2 juli 2013

  Negativa minnen leder till sömnbesvär

  Ny Örebrostudie publicerad i The Journal of Positive Psychology visar ett tydligt samband mellan negativa minnen och sömnbesvär.– Antalet negativa minnen förutsåg sömnsvårigheter, säger Shane MacDonald som skrivit artikeln tillsammans med Reza Kormi-Nouri, båda forskare i psykologi vid...

 11. placeholder bild.
  3 juni 2013

  Sömnighet hos förare undersöks i nytt projekt

  Det är inte helt ovanligt att trafikolyckorna har en trött eller stressad förare bakom ratten. Nu ska ny forskning från bland annat VTI studera sömnighet hos förare genom avancerade analysmetoder. Syftet är att på sikt kunna avgöra om en förare är sömnig och därmed minska eller...

 12. placeholder bild.
  29 maj 2013

  Stillasittande vanlig fälla för överviktiga med sömnapné

  Många överviktiga som lider av obstruktiva sömnapnéer skulle må bättre om de gick ner i vikt. En avhandling från Uppsala universitet visar att skräddarsydd beteendemedicinsk behandling är effektiv för att hjälpa dessa patienter. Avhandlingen visar också att många sitter alldeles för...

 13. placeholder bild.
  17 maj 2013

  Bra sömn i unga år viktig för hälsan

  Störd sömn i ungdomen kan leda till känslomässiga problem i medelåldern. Det kan också utveckla nedstämdhet på kortare sikt och dessutom att man utvecklar en oro för framtida katastrofer. Det visar Nanette Danielsson i en doktorsavhandling vid Örebro universitet.

 14. placeholder bild.
  17 april 2013

  Bevisat mindre störd sömn med stöd och rättvisa på jobbet

  Personer som har medmänskligt stöd på jobbet, möjlighet till kontroll över arbetet och som känner sig rättvist behandlade har mindre sömnstörningar.

 15. placeholder bild.
  16 augusti 2012

  Svensk studie visar att sömnapné också är vanligt bland kvinnor

  Ny forskning vid Umeå och Uppsala universitet visar att sömnapné – med ofrivilliga andningsuppehåll nattetid – är vanligt hos kvinnor. En studie på 400 kvinnor visar att ungefär hälften hade detta tillstånd.

 16. placeholder bild.
  9 mars 2012

  Intensiv mobilanvändning ger sömnsvårigheter hos unga

  Unga höganvändare av mobil och dator löper större risk att drabbas av sömnsvårigheter, stress och psykisk ohälsa. – En slutsats är att det förebyggande folkhälsoarbetet även bör ge råd för hälsosam teknikanvändning, säger forskaren Sara Thomée vid Sahlgrenska akademin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera