Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2013

Sömnapné mer än fördubblar risken för bilolyckor

Bilförare med sömnapné har två till tre gånger så stor risk för trafikolyckor jämfört med andra. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin, som också visar att den ökade olycksrisken drastiskt minskar om sömnapnén behandlas.

Den som har sömnapné har andningsstopp under sömnen som varar mer än tio sekunder. Andningsuppehållet gör att syrehalten i blodet sjunker och att sömnkvaliteten blir sämre, vilket leder till trötthet under dagen.

Sömnapné är vanligt: minst fyra procent av alla män och två procent av alla kvinnor beräknas vara drabbade.

I den aktuella studien ingår drygt 1 700 sömnapnépatienter från Göteborgsområdet. När forskarna samkörde deras personuppgifter med polisrapporter från trafikolyckor i ett särskilt register som kallas STRADA kunde de se att patienterna, innan de visste att de hade sömnapné, varit med i betydligt fler trafikolyckor än de statistiskt borde ha varit.

– Det finns tydliga likheter mellan trötta bilförare och bilförare som druckit alkohol. Bilförare med obehandlad sömnapné har minst dubbelt så stor risk att hamna i en trafikolycka, och våra resultat tyder också på att olycksrisken ökar med åldern, säger Ludger Grote, docent vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.  

Personer med sömnapné över 65 år råkade ut för 3,6 gånger fler bilolyckor jämfört med andra bilister i samma ålder.

Studien pekar också på en lösning. Olycksrisken minskas effektivt om patienterna sover med en särskild näsmask minst fyra timmar varje natt.

Näsmasken är en etablerad behandling mot sömnapné och innebär att ett lätt luftflöde vidgar andningsvägarna under sömnen.

– Att diagnostisera och behandla fler patienter med sömnapné kan vara ett sätt att drastiskt minska antalet bilolyckor, säger Jan Hedner, adjungerad professor i lungmedicin vid Sahlgrenska akademin.

Studien är genomförd vid Centrum för sömn- och vakenhetsstörningar vid Sahlgrenska akademin, i samarbete med sömnkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare inom statistik på Chalmers.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera