Äldre kvinna sitter på sängkanten.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tyngdtäcken har positiva effekter för äldre personer med sömnproblem, visar en avhandling från Högskolan i Halmstad. Förutom att ge bättre sömnkvalitet tycks även mående och vardagliga aktiviteter gynnas.

I en avhandling har forskaren Eva Hjort Telhede undersökt om användning av tyngdtäcken påverkar sömn och livskvalitet hos äldre personer som bor på särskilt boende.

Sömnen blev bättre

Forskningen, som består av fyra olika delstudier, visar att tyngdtäcken kan ha positiva effekter på sömnen. Främst beror detta på färre uppvaknanden under natten.

– I min forskning har jag sett att utöver att förbättra sömnen, kan tyngdtäcken också bidra till ökat välbefinnande, lugnande av känslomässigt oroliga tillstånd, förbättring av kognitiva funktioner och ökning av näringsstatus och daglig aktivitet, säger Eva Hjort Telhede vid Högskolan i Halmstad.

Piggare på dagen

Personerna som deltog i studierna beskrev även hur tyngdtäcket påverkade deras vardagsliv.

– Det var inspirerande att höra hur de blev mer aktiva i sociala sammanhang och kunde delta mer aktivt i konversationer och gemensamma aktiviteter. Dessutom var det spännande att se hur tyngdtäcket kunde bidra till smärtlindring och lugna oroande tankar. Det visar verkligen på den breda potentialen i detta, säger Eva Hjort Telhede.

Hon lyfter fram att användning av tyngdtäcken skulle kunna minska behovet av medicinering för sömnproblem, och därmed minska risken för biverkningar eller beroende.

– Tyngdtäcken kan vara ett mångsidigt verktyg för att förbättra livskvaliteten och välbefinnandet hos äldre i vårt samhälle, säger Eva Hjort Telhede.

Avhandling:

The effect of weighted blanket on sleep in frail older people: A quasi-experimental study, Högskolan i Halmstad.

Så gjordes studien om tyngdtäcken

Studien har genomförts på tolv särskilda boenden i Halland och består av fyra delar:

  • I studie 1 intervjuades 19 äldre personer efter att ha sovit med tyngdtäcke i 28 dagar.
  • I studie 2 intervjuades tjugo anställda i omsorgen som är kontaktpersoner till de äldre som fick sova med  tyngdtäcke.
  • I studie 3 deltog 68 äldre som sov med tyngdtäcke. Här användes instrument för självskattning för att bedöma och uppge sömnförändring, livskvalitet, förmåga att utföra personliga och vardagliga aktiviteter, näringsstatus och läkemedelsanvändning, före och efter användning med tyngdtäcke.
  • I studie 4 deltog 31 äldre. Här mättes sömnen med hjälp av sensorer som mäter motorisk aktivitet samt instrument som mätte självskattad sömn och upplevd hälsa 28 dagar före användning av tyngdtäcke och under perioden med tyngdtäcke.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera