1. 13 mars 2020

  Fjärravläsning kan underlätta vid sömnapnébehandling

  Uppföljning av CPAP-behandling via telemedicin, där man fjärravläser patienters andningsapparatur, kan ge bättre behandlingsresultat hos patienter med sömnapné. Det visar en studie som jämfört med resultaten av vanliga mottagningsbesök.

 2. 13 februari 2020

  Kvinnor och män kan drabbas olika av sömnapné

  Många studier visar samband mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom. Och flera pekar på att upprepade andningsuppehåll under drömsömn kan vara specifikt skadliga. Nästan alla är gjorda på män. Nu ska forskare vid Uppsala universitet...

 3. 8 januari 2020

  Sömnbrist kan öka ämnen kopplade till Alzheimers

  Efter en natts vakenhet uppvisade en liten grupp unga, friska män högre blodnivåer av proteinet tau än då de sovit som vanligt. Tau utgör en markör för Alzheimers sjukdom och resultaten kan tyda på att återkommande sömnbrist skulle kunna...

 4. 15 augusti 2019

  Fler cancerfall bland kvinnor med svår sömnapné

  Kvinnor med svår sömnapné tycks ha förhöjd risk att drabbas av cancer, visar en aktuell studie. Något orsakssamband påvisas inte, men länken mellan nattlig syrebrist hos kvinnor och större cancerrisk är ändå tydlig.

 5. placeholder bild.
  23 augusti 2018

  Ny ledtråd till varför störd sömn kan bidra till viktuppgång

  Att störd nattsömn ökar risken för övervikt och typ 2-diabetes är känt sedan tidigare. Nu kan forskare vid Uppsala universitet visa att sömnbrist påverkar ämnesomsättningen i vävnader och regleringen av genuttrycket hos en...

 6. 17 juli 2018

  Sömnstörningar kan öka risken för demens

  Sömnstörningar i medelåldern eller senare i livet är förknippade med en ökad risk att utveckla demens. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Alzheimer’s & Dementia.

 7. 31 januari 2018

  En sömnlös natt försämrar kvinnors arbetsminne

  En studie på en grupp unga vuxna visade att arbetsminnet försämrades markant efter en sömnlös natt – men bara för kvinnorna. Vad värre var: kvinnorna verkade helt omedvetna om att de hade en tillfälligt nedsättning av denna viktiga...

 8. 11 september 2017

  Sömnapné vanligt hos patienter med förmaksflimmer

  Åtta av tio patienter som behandlas för ihållande förmaksflimmer också har sömnapné, ett tillstånd med andningsuppehåll under sömn, visar en studie vid Norrlands universitetssjukhus.

 9. 7 september 2017

  Sömnbrist förstör studierna

  Var tredje elev lider av sömnrubbningar. Och sömnbrist sänker betygen. Sovmorgon kan få trötta tonåringar att prestera bättre. Men också förvärra sömnproblemen, befarar svenska sömnforskare.

 10. 21 juni 2017

  Naturligt ljus fixar dygnsrytmen

  Det moderna livet med artificiellt ljus kan sabba vår dygnsrytm. De goda nyheterna är att balansen återställs när vi vistas i naturligt ljus. Försökspersoner som fick bo i tält i några dagar ställde om sin dygnsrytm - och blev...

 11. 1 mars 2017

  Timo Räisänen gör vaggvisa för sömnlösa studenter

  Karlstads universitet frågade sina studenter om de ibland har sömnsvårigheter och fler än hälften svarade ja. Annika Norell Clarke är doktor i psykologi och forskar på just sömn, hon menar att bland annat vanorna spelar stor roll.

 12. 19 januari 2017

  Samband mellan störd sömn och smärta

  Det finns ett tydligt samband mellan problem med sömnen och sjukdomen fibromyalgi. Hela 98% av alla med fibromyalgi har även sömnstörningar. Nu ska studier vid Örebro universitet fokusera på störd sömn hos friska personer, för att om möjligt...

 13. 25 oktober 2016

  Sömnbrist kopplat till förändringar i tarmfloran

  Sömnbrist kan förändra förekomsten av vissa tarmbakterier som i tidigare studier associerats med försämrad ämnesomsättning, visar en studie från Uppsala universitet. – Framtida studier kommer förhoppningsvis kunna utröna vilken...

 14. 10 augusti 2016

  Mycket ljus under dagen motverkar skärmljusets påverkan på nattsömnen

  Blått ljus från dataskärmar som smartphones och läsplattor under kvällstid har i tidigare forskning visat sig vara associerat med sömnproblem. En ny studie från Uppsala universitet tyder på att exponering för ljus under dagen kan motverka de negativa...

 15. 2 maj 2016

  Behandlingarna som fungerar mot snark- och sömnapné

  Att ta bort halsmandlarna kan för vissa vara en effektiv behandling mot sömnapné, medan radiovågsbehandling av mjuka gommen sällan har någon långvarig effekt. Detta visar Thorbjörn Holmlund vid Umeå universitet i en ny avhandling som utvärderar...

 16. 4 april 2016

  Var tionde niondeklassare i Borås har sömnproblem

  Över hälften av 937 niondeklassare i Borås sover mindre än vad som är nyttigt för kroppen och i alla parametrar har tjejer sämre resultat än killar. Det visar en sömnstudie som Malin Jacobsson och Anna Hederström har sammanställt i sitt...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera