Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En studie på en grupp unga vuxna visade att arbetsminnet försämrades markant efter en sömnlös natt – men bara för kvinnorna. Vad värre var: kvinnorna verkade helt omedvetna om att de hade en tillfälligt nedsättning av denna viktiga förmåga.

Arbetsminnet är viktigt för att hålla saker i huvudet under kortare tidsperioder, och oumbärligt för abstrakt tänkande och planering. Det ses som centralt i till exempel språkinlärning, läsförmåga, problemlösning och matematiskt resonerande.

Studien visar att akut sömnbrist påverkar arbetsminnet på olika sätt hos kvinnor och män.

Tjugofyra unga vuxna personer deltog i studien där de fick göra ett arbetsminnestest på morgonen efter antingen en natt med sömn, eller en hel natt med sömnbrist. Hälften av deltagarna var kvinnor, och hälften män. Arbetsminnestestet gick ut på att lära sig att minnas sekvenser som var åtta siffror långa.

Männens arbetsminne intakt
Tvärt emot vad som forskarna förväntat sig påverkades inte männens arbetsminne av en natt med sömnbrist. Däremot kom kvinnorna ihåg färre siffror efter en natt med sömnbrist jämfört med en natt med sömn. Forskarna noterade också att kvinnorna inte var medvetna om sin försämring i arbetsminnesprestation efter sömnbristen.

Att inte vara medveten om att man har en tillfälligt försämrad mental förmåga kan öka riskerna för olyckor och misstag, vilket kan vara farligt i flera personliga och arbetsrelaterade situationer, både för den som som inte sovit och för andra runt omkring.

– Vår studie tyder på att extra uppmärksamhet borde ges till unga kvinnor som ofta möter utmaningar där de både måste hantera en hög arbetsminnesbelastning i kombination med sömnbrist.

Könsskillnaderna inte generella
– Men det är viktigt att komma ihåg att vi inte har studerat om skillnaden mellan kvinnor och män, som vi såg på morgonen i vår studie, även kvarstår vid andra tider på dygnet.

Flera studier har visat att brist på sömn påverkar oss fysiskt och mentalt. Men det går inte att generalisera de könsskillnader som vi såg i denna studie till andra mentala eller fysiska effekter av sömnbrist, säger Frida Rångtell, doktorand vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet och förstaförfattare till studien.

Kontakt:
Frida Rångtell, doktorand vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, frida.rangtell@neuro.uu.se, 0704-92 42 12
Cecilia Yates, informatör vid institutionen för neurovetenskap, cecilia.yates@neuro.uu.se, 0704-334801

Studien:
A single night of sleep loss impairs objective but not subjective working memory performance in a sex-dependent manner
, Frida H. Rångtell, Swathy Karamchedu, Peter Andersson, Lisanne Liethof, Marcela Olaya Búcaro, Lauri Lampola, Helgi B. Schiöth, Jonathan Cedernaes, Christian Benedict (2018). Journal of Sleep Research

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera