Tema

Typ 2-diabetiker behöver inte oroa sig för sömnproblem

Patienter som medicinerar för typ 2-diabetes behöver inte oroa sig för sina sömnproblem, när det gäller långtidsblodsockernivån. En ny studie från Uppsala universitet, gjord på över 13 000 patienter, visar att sömnbrist påverkar det långsiktiga blodsockervärdet (HbA1c) i väldigt liten utsträckning. Viktigast är att fortsätta medicinera.

– Det finns sedan tidigare en känd koppling mellan långvariga sömnproblem och risken att senare utveckla typ 2-diabetes. Vi ställde oss frågan om det stämmer även för dem som har typ 2-diabetes och också får läkemedelsbehandling för att hålla blodsockernivåerna på en tillfredsställande nivå. I vår studie ser vi en liten koppling mellan två sömnstörningar och långtidsblodsockret, men det är inget som patienterna behöver oroa sig för, säger Christian Benedict, docent vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet och studiens huvudförfattare.

Det här är den första större sömnstudie som har gjorts på patienter som har typ 2-diabetes och som medicineras för det.

Sömnproblem jämfördes med långtidsblocksocker

I studien som är baserad på 13 346 blodprover från UK Biobank har forskarna tittat på halterna av HbA1c, även kallat långtidsblodsocker. Patienterna som lämnat proverna har svarat på frågor om sina sömnvanor, till exempel hur länge de brukar sova. Kortare än sju timmar per natt skattas som kort och längre än nio timmar per natt är långt.

Brukar de ha svårt att somna för natten eller somna om ifall de har vaknat till? Patienterna kan ha uppgett att de har problem med snarkningar eller att de lider av trötthet på dagtid. De uppskattade sömnproblemen jämfördes med HbA1c.

Resultaten visar att patienter som behandlas för typ-2-diabetes och som antingen sover för länge (nio timmar eller mer) eller visar tecken på att lida av obstruktiv sömnapné, har en något högre risk att ha ett högre långtidssockervärde.

Liten påverkan på blodsockernivåerna

– Det mest intressanta är att skillnaden i HbA1c mellan patienterna som upplevde sömnbesvären och de som inte gjorde det var liten: 0,07 – 0,10 procent. Det är viktigt att veta eftersom många med typ 2-diabetes upplever sömnproblem och kanske oroa sig för hur sjukdomen påverkas av dem.

Det som påverkar långtidsblodsockret positivt i större utsträckning är att fortsätta med sin medicinering. Man vet till exempel att läkemedel metformin, som används som behandling när kost och ökad fysisk aktivitet inte ger tillräcklig effekt på blodsockernivåerna, minskar HbA1c mellan 1,5 och 2 procent. Det är en betydligt större skillnad än för sömnstörningarna.

Sömnproblem kan vara besvärligt ändå

– Dock måste man komma ihåg att vi i vår studie inte har undersökt andra hälsoutfall som kan påverkas av båda sömnstörningar och typ 2-diabetes, såsom kognition. Med andra ord är det fortfarande viktigt för patienter med typ 2-diabetes att kontakta vården när de har långvariga sömnproblem, säger Christian Benedict.

Vetenskaplig artikel:

Sleep characteristics and HbA1c in patients with type 2 diabetes on glucose-lowering medication, (Tan X, Benedict C), BMJ Open Diabetes Research and Care 2020;8:e001702.

Kontakt:

Christian Benedict, docent vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet,
christian.benedict@neuro.uu.se

Tidigare forskning i urval:

Sömnbrist kan resultera i ökade nivåer av ämnen kopplade till Alzheimers (pressmeddelande 2020)
Ny forskning visar samband mellan dygnsrytm, genetik och typ-2-diabetes (artikel 2019)
Hur störd sömn kan bidra till ofördelaktig viktuppgång (pressmeddelande 2018)
En sömnlös natt försämrar kvinnors arbetsminne (pressmeddelande 2018)
Sömnbrist kopplat till vissa förändringar i tarmfloran hos människor (pressmeddelande 2016)
Mycket ljus under dagen motverkar skärmljusets påverkan på nattsömnen (pressmeddelande 2016)
Lyssna på Christian Benedict i Forskarpodden

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Typ 2-diabetiker behöver inte oroa sig för sömnproblem

 lästid ~ 3 min