Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2013

Sömnighet hos förare undersöks i nytt projekt

Det är inte helt ovanligt att trafikolyckorna har en trött eller stressad förare bakom ratten. Nu ska ny forskning från bland annat VTI studera sömnighet hos förare genom avancerade analysmetoder. Syftet är att på sikt kunna avgöra om en förare är sömnig och därmed minska eller förhindra olyckorna.

Nu gör VTI, Volvo Car Group och Mälardalens högskola gemensam sak med syfte att minska eller förhindra olyckorna men även för att stärka konkurrenskraften för den svenska fordonsindustrin. Projektet kommer att utveckla verktyg för utveckling av säkerhetssystem och underlag för kontinuerlig mätning på föraren. Detta görs bland annat genom experiment med körningar på väg men också i experiment i VTI:s körsimulator. Projektet har två fokus, sömnighet och mental belastning.

– Forskning på sömnighet och mental belastning vid körning har gjorts tidigare men nu tas ytterligare ett steg för att minska eller förhindra olyckorna, säger Anna Anund, forskare på VTI.

Projektet omfattar fem arbetspaket för att börja bygga kunskap baserad på aktuella forskningsresultat, bland annat ingår fördjupad kunskap kring sömnighet och mental belastning.

Målet för den svenska regeringen är att minska antalet omkomna i trafiken till mindre än 133 fram till år 2020. För att nå målet måste utvecklingen av aktiva säkerhetssystem gå framåt. Det har uppskattats att så många som 95 procent av alla olyckor inträffar på grund av mänskliga fel. Människan är mycket kompetent att köra bil och olyckor är en ovanlig händelse med tanke på den tid som tillbringas i trafiken varje dag. Men även dessa händelser är oacceptabelt i ett modernt trafiksystem.

När det gäller experiment med bilkörning i simulatormiljö kommer fokus ligga på förarens sömnighet.

– För att undvika trafikolyckor orsakade av den mänskliga faktorn är det naturligtvis nödvändigt att förstå vilka faktorer som bidrar till mänskliga fel. Några vanliga faktorer som studeras är alkohol, trötthet och nedsatt mental närvaro, säger Anna Anund.

Det finns många viktiga, men obesvarade, frågor inom området övervakning av föraren och syftet med detta projekt är att bygga på resultaten från tidigare forskningsprojekt inom området. VTIs huvudfokus är att dels studera möjligheterna att nyttja en utökad mätning av hjärnaktivetet för att avgöra om en förare är lämplig att köra, vidare kommer ett stort fokus att vara på att studera inom individ skillnader, det vill säga hur stabilt en person kör om man kommer ett flertal gånger. Detta är viktigt för att kunna personifiera framtida system.

De simulatorer som ska användas är utrustade med avancerade rörelsesystem, detaljerad grafik och anpassningsbar mjukvara. De är därför idealiska för att bedriva forskning om förarens tillstånd i en tillräckligt realistisk miljö och med en hög grad av experimentell kontroll.

Projektet som finansieras av Vinnova och FFI startades nyligen och beräknas vara avslutat 31 mars 2016.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera