Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 juli 2015

​God sömn minskar stressen på jobbet

Hög belastning och stress på arbetsplatsen kan bidra till dålig sömn medan en god sömn kan förbättra upplevelsen av att vara på jobbet. En studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet visar att det finns ett ömsesidigt samband mellan hög belastning på arbetet och sömnstörningar. Studien publiceras i julinumret av tidskriften Sleep.

I linje med tidigare forskning visar studien att störd sömn ökar stress och känslomässig reaktivitet. Men resultaten visar även genom arbetslivet kan förbättras genom att främja god sömn och på så sätt minska den upplevda stressen på, och minimera negativa attityder till, arbetet.

Hos de personer som hade höga arbetskrav 2008 kunde forskarna se efterföljande sömnstörningar vid en uppföljning 2010. På samma sätt kunde sömnstörningar hos personer 2008 kopplas till en högre upplevelse av stress, högre arbetskrav, lägre grad av kontroll och mindre socialt stöd på arbetsplatsen två år senare.

– Effekten av sömnproblem till följd av stress betonar vikten av god sömn för att fungera i vardagen och eftersom sömnproblem är vanliga i den industrialiserade världen måste vi veta hur vi kan hindra problemen mest effektivt, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, och Karolinska Institutet.

Om studien
Forskargruppen har analyserat 2008 och 2010 års data från den longitudinella studien SLOSH (The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health). Gruppen som studerades omfattade 4827 deltagare med en medelålder på 48 år, varav 2655 kvinnor och 2171 män. Information om kön, ålder och socioekonomisk ställning hämtades från nationella registerdata. Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) användes för att identifiera sömnstörningar, vilka definierades som svårigheter att somna, orolig sömn, upprepade uppvaknanden eller för tidigt uppvaknande. Krav på arbetsplatsen, kontroller i arbetet och socialt stöd på arbetsplatsen mättes med hjälp av den svenska versionen av Demand-Control-Support Questionnaire.

Studien har finansierats av Forte, Alecta och Stockholm Stress Center – ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Karolinska institutet, tfn 0737- 07 89 28, e-post torbjorn.akerstedt@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera