Tema

Nyheter från Umeå universitet

Aktiva inlärningsmetoder stärker minnet

Vilken metod för inlärning som används i skolan påverkar hur elevernas hjärnor aktiveras när de testas på sina kunskaper. Elever som undervisats med aktiva lärandemetoder hade högre aktivitet i områden i hjärnan som kopplas till återaktivering av väl befästa minnen.

Utbildning & skola

Vi finns där du är @forskningsnyhet