Tema

Nyheter från Umeå universitet

Landskapet bestämmer hur vattendrag bör restaureras

Enligt FN ska 2020-talet bli ekosystemrestaureringens decennium. Att planera för framgångsrik restaureringen är därmed extra angeläget. Idag utförs de flesta restaureringar i vattendrag, oftast på korta sträckor. Men vid Umeå universitet visar forskare att projekt som planeras på landskapsnivå ger bäst resultat.

Miljö & klimat

Centralstimulerande läkemedel minskade risken för självskador

Självmordsförsök och självskadehandlingar minskade markant bland personer med bipolär sjukdom och ADHD, som fick centralstimulerande läkemedel. Individer tillhörande en viss undergrupp av bipolär sjukdom försämrades avsevärt när de slutade ta litium. Det är två resultat från en studie om läkemedel och bipolär sjukdom, från Umeå universitet.

Hälsa & medicin

Kroppseget protein kan läka strålskador i huden

Det är rätt vanligt med akuta hudreaktioner, så kallad dermatit, efter en strålbehandling. En plågsam biverkning som i värsta fall försvårar fortsatt behandling. Nu har forskare vid Umeå universitet upptäckt att ett protein som naturligt finns i kroppen kan påskynda läkningen av dermatit.

Hälsa & medicin

Ultraljud säkert sätt att upptäcka leversjukdom

Undersökning av leverns stelhet används för att upptäcka leversjukdomar. Så kallad ultraljudsbaserad leverelastografi är en effektivare metod än biopsi. En ny avhandling visar att tillförlitligheten blir bättre ju närmare levern man kommer, något som är extra viktigt hos överviktiga patienter.

Hälsa & medicin

Nedbrytning i Arktis styrs av mer än temperatur

Frånvaron av daggmaskar kan förklara varför kväve är en bristvara för växter i Arktis. Nya daggmaskarter skulle därför kunna öka den långsamma nedbrytningen i arktiska jordar – och därmed påverka Arktis mer än klimatet gör. Denna förbisedda mekanism har upptäckts av forskare från bland annat Umeå universitet.

Miljö & klimat

Virus och ökad risk för MS

Att drabbas av infektion med Epstein-Barr virus i vuxen ålder istället för i barndomen ökar risken att senare i livet drabbas av sjukdomen multipel skleros, MS.  Även D-vitamin och övervikt är faktorer som påverkar risken för MS. Det visar forskning från  Umeå universitet.

Hälsa & medicin

Viktigt att räkna med alla i förskoleklassen

Ett ökat fokus på bedömning i förskoleklass för med sig viss risk för särskiljning av elever istället för att fokusera vad i undervisningen som behöver förändras eller förstärkas för att utveckling och lärande ska ske hos alla elever. Det visar en avhandling om matematik i förskolan från Umeå universitet.

Utbildning & skola

Vi finns där du är @forskningsnyhet