Tema

Så brinner en pellet

Askbildning från biobränslen kan ställa till problem i förbränningsanläggningar, askföreningarna påverkar också hur bränslepartikeln brinner. Hastigheten för bränsleomvandlingen påverkas både av partikelstorlek och av askans sammansättning, visar forskning från Umeå universitet.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Om moraliska sanningar inte finns

Om inga moraliska sanningar finns, hur skulle då hushållssysslorna fördelas så att det blir rättvist? Enligt en teori är dödsstraff varken försvarbart eller förkastligt. Filosoferna kallar den för misstagsteorin eftersom alla moraliska utsagor bygger på ett misstag. Men vad skulle det innebära för vardagsmoralen om vi upptäckte att misstagsteorin är sann?

Samhälle & kultur
Läs mer

Istiden var grön

Man har länge förutsatt att inlandsisen som täckte Skandinavien för många tusen år sedan utgjorde en smått oändlig yta av is, men nu visar det sig att en gräsliknande vegetation vuxit på isen.

Natur & teknik
Läs mer

Virus som vapen mot cancer

Adenovirus är ett vanligt virus som orsakar infektionssjukdomar i bland annat luftvägar, ögon och magtarmkanal hos både människor och djur. Nu visar det sig att den binder till en specifik typ av kolhydrat som finns på vissa typer av cancerceller. Upptäckten öppnar nya möjligheter för utveckling av virusbaserad cancerbehandling.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vikingen Elifir Elg – var han först i världen med att plantera ut fisk?

Det sägs att en runsten från vikingatiden omtalar att en viss Elifr Elg planterade in fisk i norska sjön Raudsjöen. Forskare ska nu analysera gammalt DNA i sedimentprover från sjön – och förutom verifiera sanningshalten i sägnen om Elifir Elg också bidra till en kartläggning av hur olika fiskarter har koloniserat Skandinavien efter istiden.

Natur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Vissa trivs bättre än andra i aktivitetsbaserat kontor

Chefer och personer som ofta behöver diskutera med kollegor trivs bra i ett aktivitetsbaserat kontor med en öppen miljö utan fasta platser. Anställda med arbetsuppgifter som kräver hög grad av koncentration blir däremot störda och upplever försämrad produktivitet. Det visar en studie som en forskargrupp i Umeå har gjort bland kommuntjänstemän i Örnsköldsvik.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Fysisk träning viktig vid ledgångsreumatism

Hög syreupptagningsförmåga är viktig för att minska riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom hos personer med ledgångsreumatism. För att uppnå det krävs fysisk träning, gärna i form av intensiv gruppträning på cykel. På köpet minskar då även ömheten i lederna, visar forskning från Umeå universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet