Tema

Nyheter från Umeå universitet

Så påverkar klimatet skogens skägg

Tillväxten hos ljusa hänglavar ökar starkt med mängden och varaktigheten av nederbörd, medan regn har liten effekt på tillväxt hos mörka lavar. Forskning från Umeå universitet förklarar varför just de ljusa hänglavarna gynnas av  blött och fuktigt klimat. 

Miljö & klimat

Vad hände med vattnet på Venus?

Historiskt sett hade Venus antagligen en så stor vattenmängd att det skulle kunnat skapa ett vattendjup på upp till flera hundra meter. Men det är bara några få decimeter av vattnet som försvunnit ut till rymden – så vart tog resten vägen?

Natur & teknik

Risk för hjärtinfarkt kan upptäckas av tandläkare

Förkalkning i halspulsådern är ett tecken på ökad risk för hjärtinfarkt som kan upptäckas av tandläkare vid röntgen av käken. Med bara en kort utbildning i att tolka röntgenbilder, kan allmäntandläkare lära sig att känna igen dessa förkalkningar. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Hälsa & medicin

GPS fördjupar kunskapen om renskötsel

Sedan några årtiondena använder rennäringen GPS-halsband för att övervaka renarnas förflyttning, och är ett komplement till traditionell kunskap. GPS-kartorna som visar renens rörelser förstärker renskötarnas röst i diskussioner med myndigheter, visar Kajsa Kuoljoks avhandling.

Samhälle & kultur

Den samiska konsten sätter kampen på kartan

Konstnärliga synliggöranden av samiska kritiska perspektiv på samtiden har på senare tid nått stor uppmärksamhet. Frågor om kolonialism och dekolonisering har tagit plats på såväl klassiska konstarenor som på gator, protestarenor, sociala medier. En avhandling från Umeå universitet visar hur sådan konst gjort en större allmänhet medveten om dessa frågor och skapat en rörelse.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet