1. 30 maj 2023

  Förstelärarnas ledarskap kantas av spänningar

  Förstelärare bidrar till att inspirera sina kollegor, men deras roll som ledare tenderar att osynliggöras. De drar sig även för kritiska diskussioner om undervisningen, visar en avhandling.

 2. Uppifrån syns bärbar dator öppnad på träbord. Tre personer sitter i soffa och pekar på tangentbordet.
  11 maj 2023

  Studenter gillar AI och Chat GPT men undrar när det blir fusk

  Studenter i Sverige är positiva till AI-verktyg som Chat GPT i studierna. Men var går gränsen för fusk? Det är högst oklart, enligt studenterna.

 3. Barn sitter på golvet i klassrum, lyssnar på vuxen som läser bok, ryggar mot kameran.
  28 april 2023

  Att träna självkontroll ger studiero i klassrummet

  En metod som används internationellt i skolor för att träna elever i självkontroll och för att förbättra studieron har stora fördelar, enligt svenska lärare i en studie.

 4. 13 april 2023

  Segregation större problem än brist på erfarna lärare

  Skolor i utsatta områden kan ha mindre kvalificerade lärare, men det är främst ökad social segregation som påverkar elevernas prestationer. Det visar en studie av 46 länder.

 5. 24 mars 2023

  Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

  Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.

 6. 23 mars 2023

  Inskolning på förskola – hur går det till?

  När små barn ska börja förskolan är inskolningen viktig, men hur bör den gå till? Forskare har nu fått en bild av hur förskolestarten ser ut i praktiken.

 7. 13 mars 2023

  Särbegåvade elever underpresterar för att passa in

  Särskilt begåvande elever kan dölja sina förmågor av rädsla för att hamna utanför. De är inte heller så självgående att lärarstöd inte behövs. Däremot behöver undervisningen anpassas, menar forskare.

 8. 27 februari 2023

  Taggade lärare fick bättre koll på lektionerna

  I ett projekt har lärare utrustats med sensorer för att visualisera hur de rör sig i klassrummen. Målet är att ny teknik ska ge dem en bättre överblick av hur tiden fördelas mellan olika elever.

 9. 17 februari 2023

  Förskolor firar högtider – men väjer för religiöst arv

  Barn firar jul och påsk i förskolan, men får sällan reda på bakgrunden till högtiderna. En studie visar att pedagogerna känner en oro för att blanda in religion i undervisningen.

 10. 1 februari 2023

  Pandemistudenters erfarenheter kan ändra undervisning

  När pandemin slog till 2020 ställde alla universitet om till distansundervisning. Skiftet innebar en stor utmaning för studenterna. Anonymiteten ökade och kraven på egen disciplin höjdes. Men handledning fungerade alldeles utmärkt på distans.

 11. 23 januari 2023

  Så får elever med autism det bättre i skolan

  Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

 12. 18 januari 2023

  Elever måste öva mer på att prata spanska i skolan

  Sverige har sedan länge en kommunikativ inriktning på undervisningen i främmande språk. Trots detta har eleverna svårt att nå avsedda nivåer i spanska, särskilt i muntlig språkfärdighet. Hur kan det komma sig?

 13. 17 januari 2023

  Bedömningar i skolan – så kan de bli bättre för eleverna

  Bedömningar i klassrummet är viktiga för att sätta betyg, men också för att anpassa undervisningen. Men lärare och elever måste kunna påverka utformningen för att bedömningen ska bli ett fungerande redskap, enligt en avhandling.

 14. 16 januari 2023

  Förskolan viktig för att bevara samiska språk

  Förskollärare kan fungera som språkliga förebilder och arbeta tillsammans för mer undervisning på sydsamiska. Det visar en studie som lyfter fram förskolans betydelse för att göra språket mer levande i vardagen.

 15. 16 januari 2023

  Studenter ger högt betyg till IVA-handledare under pandemin

  Hur var det att göra praktik inom intensivvården under pandemin? En studie visar att blivande specialistsjuksköterskor upplevde en bra lärandemiljö – trots att handledarna hade en tuff arbetssituation.

 16. Förskollärare läser för barn
  12 januari 2023

  Rätt stöd rustar små barn i muntligt berättande

  Förskolebarn är skickliga berättare. De använder sitt språk och gör berättelser begripliga genom både ljudhärmning, gester och mimik. Men de kan behöva lite hjälp på traven. Därför behöver pedagogerna uppmuntra det...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera