Kvinnlig programmerare framför datorskärmar
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Både elever och lärare tror att män är bättre på teknik – en föreställning som minskar tjejernas självförtroende. Dessutom tycks inte programmering i skolan väcka elevernas intresse, visar forskning.

Bristen på kvinnor är ett problem inom techbranschen som behöver rekrytera fler medarbetare. Även universiteten försöker få fler kvinnor att studera teknikämnen.

Forskare vid Lunds universitet har i ett projekt tittat närmare på varför yngre kvinnor väljer bort teknik.

Forskningen visar att både elever och lärare i grundskolan tror att män är bättre på teknik, något som leder till minskat självförtroende och intresse bland tjejer.

– Vi blev överraskade över att upptäcka att lärarna som ingick i studien hade starka könsstereotyper kopplade till teknik, trots att många av dem undervisar i ämnet, säger psykologiforskaren och projektledaren Una Tellhed vid Lunds universitet.

Forskningsprojektet “Klart du kan koda!” visar även att killar hade bättre självförtroende för programmering än tjejer – och att det var tydligt kopplat till intresse. Självförtroendet förklaras även med att de uppmuntrats mer och har fler erfarenheter inom teknikområdet. Killarna har också fler förebilder jämfört med tjejerna.

Skillnader i bakgrund

Forskarna såg också att tjejer med utländsk bakgrund hade bättre självförtroende och större intresse för programmering. De hade också svagare könsstereotyper om teknik.

Enligt forskarna kan detta kopplas till den så kallade ”jämställdhetsparadoxen”. Den handlar om att könsskillnader i självförtroende och yrkesintressen paradoxalt visat sig större i mer jämställda länder.

– Det behövs mer forskning för att förstå jämställdhetsparadoxen. Könsstereotyper påverkar självförtroende och intresse och det är möjligt att könsstereotyper om teknik är ovanligt starka i Sverige av olika skäl, säger Una Tellhed.

Skolundervisningen minskar intresset

Forskarna har även utvärderat effekter av samhällssatsningar för att locka ungdomar till tekniksektorn. Ett exempel är att alla elever numera lär sig programmera i skolan.

Resultaten avslöjar att den nya undervisningen i programmering visserligen ökade elevernas självförtroende, men samtidigt minskade elevernas intresse för ämnet.

– Detta tyder på att undervisningen behöver vidareutvecklas för att stimulera intresse, säger Una Tellhed.

Elever har även besökt Lunds universitets Science center där de fick programmera under lekfulla former. Enligt forskarna motverkade besöket skolundervisningens negativa effekter och stärkte tjejers självförtroende för programmering.

Vetenskapliga studier:

Projektet “Klart du kan koda!” har genomförts av forskningsgruppen PROGS, Psychological Research on Gender Segregation, vid Lunds universitet. Resultaten har publicerats i flera delstudier.

Kontakt:

Una Tellhed, docent vid institutionen för psykologi, Lunds universitet, una.tellhed@psy.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera