Två personer med långt hår sitter vid ett skrivbord och tittar på en laptop.
Bild: KOBU Agency, Unsplash.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett tydligt samband finns mellan jämställda bolagsstyrelser och andelen kvinnor på toppositioner. Det framgår av en kartläggning av nordiska medieföretag, bland dem Sveriges Television och Sveriges Radio.

Medieföretagen i Norden är relativt bra på jämställdhet, i alla fall om man ser till fördelningen mellan män och kvinnor i bolagsstyrelserna.

Enligt en kartläggning som har gjorts av Nordicom vid Göteborgs universitet, baserad på de tjugofem största medieföretagen i Norden, finns överlag en jämn könsfördelning i styrelserummen i mediebranschen.

Nära hälften av företagen har kvinna som vd

Ett genomsnitt visar att fyra av tio styrelseledamöter var kvinnor 2022. Elva av företagen, eller 44 procent, hade en kvinna som vd.

Kartläggningen visar också att företag med jämn könsrepresentation i styrelsen i betydligt högre grad hade utsett en kvinna till vd. I de företag där styrelsen huvudsakligen bestod av män var vd:n för det mesta en man.

Ledningar mer jämställda med kvinna som vd

Ett annat resultat från kartläggningen är att när vd:n var kvinna ökade sannolikheten avsevärt att också medieföretagets ledningsgrupp skulle vara jämställd. Var vd:n en man, däremot, bestod ledningsgruppen huvudsakligen av män, i åtta av elva fall.

− Det är tydligt att en jämn könsfördelning i toppen sprider sig ner i organisationen, säger Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom.

− Resultaten understryker verkligen vikten av att fortsätta driva på arbetet med jämställdhet i styrande positioner. Och detta arbete börjar hos medieföretagens ägare som är de som utser styrelsens medlemmar.

Public service överlag jämställt i toppen

I Sverige har Sveriges Radio och Sveriges Television jämställda styrelser och ledningsgrupper. De nordiska public service-bolagen har överlag en jämn representation, enligt undersökningen.

Det spelar roll att företag har styrdokument, eller lagar, som tar upp att jämställdhet mellan könen ska eftersträvas i styrelsen, säger Ulrika Facht.

− Public service-företagen som är i allmänhetens tjänst har förväntningar på sig att leva upp till det här, vilket vi ser att de gör. De har ofta en kvinna som vd och de har jämställda ledningsgrupper. Det ger bättre förutsättningar för att företagens utbud också ska nå uppställda mål om jämställdhet, det som deras publik tar del av.

Mer om kartläggningen av medieföretag

  • Kartläggningen avser 25 nordiska mediebolag under 2022.
  • I genomsnitt för alla 25 undersökta bolagsstyrelser var 39 procent av ledamöterna kvinnor och 61 procent män.
  • 17 av 25 företag hade jämställd bolagsstyrelse, vilket här betyder en fördelning mellan könen på 40–60 eller jämnare. Åtta hade det inte och i dessa var kvinnor i minoritet.
  • Elva av 25 företag hade en kvinna som vd.
  • Nio av de 17 företagen med jämställda bolagsstyrelser leddes av en kvinna som vd, och åtta av en man.
  • Två av åtta företag utan jämställd bolagsstyrelse hade en kvinna som vd.
  • Tio av 25 företag hade en jämställd fördelning mellan kvinnor och män i ledningsgruppen.
  • Sju av elva företag med en kvinna som vd hade jämställd ledningsgrupp. I sex av dessa sju var bolagsstyrelsen jämställd.
  • Tre av 14 företag med en man som vd hade jämställd ledningsgrupp. Samtliga tre företag hade en jämställd bolagsstyrelse.
  • Samtliga sex public serviceföretag var jämställda i styrelsen och ledningsgruppen. Genomsnittet för de sex public serviceföretagen i kartläggningen var 50 procent kvinnor i styrelserna och 44 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Samtliga företag har utsett en kvinna till vd.

Källa: Nordicom, Göteborgs universitet

Rapport:

Gender balance and the 25 largest Nordic media companies, Nordicom, Göteborgs universitet.

Kontakt:

Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom Göteborgs universitet
ulrika.facht@nordicom.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera