Uppifrån syns bärbar dator öppnad på träbord. Tre personer sitter i soffa och pekar på tangentbordet.
Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Studenter i Sverige är positiva till AI-verktyg som Chat GPT i studierna. Men var går gränsen för fusk? Det är högst oklart, enligt studenterna.

Det framgår av en enkät från Chalmers om studenters förhållande till artificiell intelligens inom högre utbildning. Enkäten har besvarats av nära 6 000 studenter i Sverige. Några av de svarande kommenterar så här, i enkäten:

”Jag är rädd för AI och vad det kan innebära för framtiden.”

”Var inte så bekymrade! Häng med i utvecklingen och anpassa er undervisning för framtiden.”

”ChatGPT och liknande kommer att revolutionera hur vi lär oss, och vi kommer kunna komma på fantastiska saker.”

En majoritet av de svarande tror att chattbotar och AI-språkverktyg gör dem mer effektiva som studenter och förbättrar akademiskt skrivande och allmän språkförmåga.

I princip samtliga svarande studenter känner till AI-verktyget Chat GPT. Majoriteten av dem säger sig använda verktyget och drygt en tredjedel använder det regelbundet.

Så säger studenterna i enkäten:

  • 95 procent av studenterna känner till Chat GPT medan kännedomen om andra chattbotar är mycket låg.
  • 56 procent är positiva till att använda chattbotar i studierna. 35 procent använder Chat GTP regelbundet.
  • 60 procent är negativa till ett förbud mot chattbotar, medan 77 procent är negativa till förbud mot andra AI-verktyg i utbildningen.
  • Över hälften av studenterna vet inte om deras lärosäte har riktlinjer för hur AI får användas i studierna. Var fjärde student säger uttryckligen att deras lärosäte saknar sådana regleringar.
  • 62 procent tycker det är fusk att använda chattbotar vid examination.
  • Studenter uttrycker viss oro över AI-utvecklingen. Oron är särskilt stor kring chattbotarnas påverkan på utbildningen.

Svårt att veta vad som är fusk

Trots en positiv inställning uppger många studenter att de känner oro och saknar tydlig vägledning kring hur AI får användas i lärandemiljöerna. Det är svårt att veta var gränsen för fusk går.

– De allra flesta har inte en aning om huruvida deras lärosäte har några regler eller riktlinjer för att kunna använda AI ansvarsfullt. Och det är förstås bekymmersamt, säger Hans Malmström, biträdande professor vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers.

Samtidigt är en överväldigande majoritet i Chalmers-enkäten emot ett förbud mot AI i utbildningssammanhang.

AI-verktyg är som en mentor

Många studenter uppfattar chattbotar som en mentor, eller lärare, som de kan ställa frågor till eller få hjälp av, till exempel med förklaringar om begrepp och sammanfattningar av idéer. Den dominerande inställningen är att chattbotar ska användas som ett hjälpmedel och inte ersätta studenternas eget kritiska tänkande.

En student formulerade det så här: ”Du ska klara av att göra samma saker som AI:n men den ska hjälpa dig till det. Du ska inte använda en miniräknare om du inte vet vad plustecknet på den gör”.

Kan hjälpa vid funktionsnedsättning

En annan aspekt som framkom i enkäten var att AI kan fungera som ett effektivt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. En student som uppgav sig ha add och dyslexi beskrev hur hen hade lagt 20 minuter på att skriva sitt svar och sedan förbättrat det genom att lägga in texten i Chat GPT.

”Det är som att vara färgblind och sedan plötsligt kunna se alla vackra färger”, skrev studenten.

Läs också: AI-chatt slår igenom med dunder och brak – så smart är den  
Döda människor kan återuppstå som AI-kloner

Vetenskaplig artikel:

Chatbots and other AI for learning: A survey of use and views among university students in Sweden, Chalmers.

Kontakt:

Hans Malmström, biträdande professor
mahans@chalmers.se

Om enkäten och studien:

Enkäten genomfördes av Chalmersforskare mellan den 5 april och den 5 maj 2023. Studenter vid samtliga landets högskolor och universitet kunde svara. Enkäten spreds via sociala medier och riktade insatser från ett flertal lärosäten och studentorganisationer. Totalt besvarades enkäten av 5 894 studenter.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera