Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Skolor i utsatta områden kan ha mindre kvalificerade lärare, men det är främst ökad social segregation som påverkar elevernas prestationer. Det visar en studie av 46 länder.

Elever som går i skolor i utsatta områden har ibland mindre välutbildade och erfarna lärare jämfört med elever i mer välbärgade områden. Den ojämlika fördelningen av kvalificerade lärare ses ofta som den främsta orsaken till skillnader i elevers studieresultat.

En avhandling vid Göteborgs universitet visar att det är en anledning, men inte den viktigaste.

– Det räcker inte att attrahera de mest kvalificerade lärarna. Politikerna måste också ta itu med social segregation, säger forskaren Leah Glassow vid Göteborgs universitet.

Växande problem i vissa länder

I en avhandling har Leah Glassow undersökt om elever med socioekonomiskt utsatt bakgrund i 46 olika länder, däribland Sverige, har mindre kvalificerade matematiklärare jämfört med elever i mer välbärgade områden. Studien har tittat på utvecklingen under de senaste 20 åren.

Resultaten visar att fördelningen av kvalificerade lärare i matematik är ett växande problem i framför allt Chile, Singapore och Nya Zeeland, men Leah Glassow blev ändå förvånad över hur liten uppdelningen av kompetenta lärare är på ett övergripande plan i världen.

Ojämn fördelning av kvalificerade lärare nämns ofta som en förklaring till skillnader i elevers prestationer, men social segregation spelar också stor roll.

Social segregation påverkar resultat

Studien visar även att den socioekonomiska skolsegregationen ökar internationellt. Den ojämna fördelningen av kvalificerade lärare ökar däremot inte lika mycket.

Leah Glassow konstaterar att det framför allt är den sociala segregationen som påverkar att skillnaden i prestationer ökar mellan rika och fattiga studenter.

– Om vi vill minska skolsegregationen och skapa en bra skola också för socialt missgynnade elever är det viktigt att veta hur stor roll, fördelningen av kvalificerade lärare spelar. Om det inte är huvudorsaken till hur väl eleverna presterar måste vi fokusera på andra faktorer, säger Leah Glassow.

Konkurrens mellan skolor ökar ojämlikheten

Leah Glassows forskning visar också att en ökad konkurrens mellan skolor och fler möjligheter att välja skola, leder till en mer ojämlik fördelning av kvalificerade lärare.

– Skolan ses ibland som ett sätt att göra samhället mer jämlikt men det är mer troligt att den reproducerar ojämlikheter. Samtidigt är det tydligt att lärare i många länder fortfarande väljer att undervisa i mer utsatta områden, så bilden är inte alltigenom negativ.

I en del länder har man testat att ändra skolornas upptagningsområden för att blanda elever från olika socioekonomiska områden.

– Kanske måste denna typ av radikal förändring göras. Annars kommer skolan att fortsätta spegla den segregation som finns i samhället, säger Leah Glassow.

Avhandling:

Teacher sorting and the opportunity gap: a cross-national investigation of institutional differentiation and educational equity, Göteborgs universitet.

Kontakt:

Leah Glassow, universitetsadjunkt i pedagogik vid Göteborgs universitet, leah.glassow-hill@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera