1. 12 april 2022

  Nyanlända som varvar språk lär sig mer i skolan

  Nyanlända barn och unga som får fortsätta använda alla sina språk i skolan klarar kunskapskraven bättre – i alla ämnen. Även i svenska.

 2. 31 januari 2022

  Elever lär sig bättre när kemiläraren använder visuella grepp

  Visuella representationer, som kemiska formler och experiment, spelar stor roll i kemiundervisningen. Både vilka, och hur de används, påverkar elevers meningsskapande i kemi.

 3. 27 januari 2022

  Klassrum som inkluderar alla – viktigt för inlärningen

  Ett inkluderande klassrum där både lärare och elever blir erkända - både socialt och pedagogiskt - är grunden för att i nästa steg uppnå lärandemålen, menar Goran Basic, docent i sociologi vid LInnéuniversitetet.

 4. 25 januari 2022

  Undervisning i hållbar utveckling kräver aktiv handling

  Elever bör tränas att omsätta sina kunskaper om hållbar utveckling i praktisk handling för att förstå vad som menas med begreppet. Till exempel genom att skapa och genomföra egna projekt.

 5. 3 december 2021

  Kreativitet centralt i läraryrket

  Kan man se på lärarrollen som en slags designer – och kan lärare jobba likt designern för att ta sig an problem i undervisningen? Det har forskaren Elisabeth Rolf, vid Stockholms universitet, undersökt.

 6. 22 januari 2021

  Skrivkramp i skolan

  Då och då blossar debatten om skrivkris upp. Skriver unga så illa att de har svårt att klara högskolestudier och arbetsliv? Nja, säger forskarna. På sätt och vis har skrivförmågan aldrig varit bättre.

 7. 17 april 2020

  Elever presterar bättre när undervisningen flyttar ut

  Skolor som flyttar undervisningen utomhus kan förvänta sig en rad positiva effekter. Förutom minskad smittspridning visar forskning att undervisning i utemiljö snabbt förbättrar elevers koncentration, arbetsminne och studiemotivation. Elever som får naturen som...

 8. 19 augusti 2019

  Ljudning är A och O för att knäcka läskoden

  Det finns många sätt att lära barn att läsa – men bara ett som har stöd i forskningen. Den metoden bygger på att barnen ska lära sig att ljuda bokstäverna och det är också den enda metod som bevisat kan hjälpa barn med läs - och...

 9. 12 juni 2019

  Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

  Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på...

 10. 29 oktober 2018

  För smart för skolan

  Att ha särskilt lätt att lära, och brinna för att lära sig mer. Kan det någonsin vara ett problem? Ja, i skolan riskerar särskilt begåvade barn bli ledsna och omotiverade elever – och till och med mobbade för sin snabbtänkthet. Och att...

 11. 6 september 2018

  Så lär sig nyanlända svenska på två år

  Allra viktigast är att snabbt öka ordförrådet. För att lyckas krävs läxor i ord och fraser. Och tydliga mål. Det är receptet när Stockholms universitet utvecklar en intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet...

 12. 16 april 2018

  Högre IQ med extra skolår

  Det går att träna sig till ett toppresultat i högskoleprovet. Din IQ däremot anses som medfödd och oberoende av utbildning. Men forskning pekar nu på att även IQ går att öva upp - med mer tid i skolan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera