två barn läser med huvudena ihop
Bild: Andrew Ebrahim, Unsplash
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Förskolor är olika bra på att stimulera språkutveckling och uppmuntra barnen till skrivande och läsning. Generellt sett är kvaliteten låg, men det finns också förskolor med hög kvalitet, visar en studie.

I studien har en forskargrupp undersökt kvaliteten på 153 förskolor. Forskarna observerade varje förskola under tre timmar och använde sig av en internationellt erkänd metod för att beskriva kvalitet, med fokus på språk, skrivande och läsning.

Bemöts och bekräftas enbart de barn som tar egna initiativ till språk och läsning? Eller uppmärksammar och utmanar pedagogerna även de barn som inte tar egna initiativ? Det är ett exempel hur kvalitet kan mätas.

Generellt låg kvalitet i förskolorna

Studien pekar på en generell låg kvalitet när det gäller aktiviteter som att läsa böcker och uppmärksamma barn på texter och skrivande. Men det finns också förskolor med hög kvalitet där språk och läsning används på ett medvetet sätt i undervisningen.

Traditionen att läsa med och för barn i förskolan är lång och stark, säger Pia Williams, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Men högläsning sker oftast i samband med vila och avkoppling eller i väntan på andra aktiviteter, och inte som en systematisk del av undervisningen. Det är sällan som läsning och barnlitteratur planeras som en aktivitet i sig. En bilderbok kan användas på många sätt, till samtal, lek och lärande, säger Pia Williams.

Ett litet barn uppifrån, håller i böcker
Bild: Sven Brandsma, Unsplash

Forskarna såg också stora skillnader i vilka böcker som finns och hur böcker och material som rör skrivutveckling exponeras på förskolan. På en del förskolor var bokbeståndet litet och ensidigt, med få lästillfällen.

Texter användes inte heller alltid på ett funktionellt sätt för att barn ska inse poängen med att kunna läsa och skriva.

Viktigt att tidigt utveckla språket

Det räcker alltså inte att barnen är på förskolan för att deras språk ska utvecklas på bästa sätt. Det måste också finnas en verksamhet som är gynnsam för barnen, säger Elisabeth Mellgren, universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

– Det finns omfattande forskning som visar på vikten av att barn tidigt utvecklar sitt språk. Språket är nyckeln till allt lärande. Därför är det så oerhört viktigt att börja redan i förskolan.

Skillnader finns överallt

Forskargruppen besökte ett representativt urval av förskolor: Förskolor på landsbygd, i mindre orter, städer, storstäder och förorter till storstäder. Skillnader i kvalitet fanns i alla typer av områden.

– Skollagen anger att förskolans verksamhet ska vara av hög och likvärdig kvalitet samt att förskolan ska vara kompensatorisk. Det är oroande att förskolan inte lyckas med kompensatoriska ansvaret och ger alla barn likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk, säger Pia Williams.

Vetenskaplig artikel:

Conditions for Children’s Language and Literacy Learning in Swedish Preschools: Exploring Quality Variations with ECERS-3 (Panagiota Nasiopoulou, Elisabeth Mellgren, Sonja Sheridan och Pia Williams), Early Childhood Education Journal.

Kontakt:

Elisabeth Mellgren
elisabeth.mellgren@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera