Samtal mellan barn och vuxen
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Om vuxna pratar mycket med barn förbättras deras språkutveckling. Det visar en internationell studie av ljudmiljön runt barn över hela världen.

Det är känt sedan tidigare att språkutveckling påverkas av hur mycket prat barnet får höra. Men nu visar en studie att prat till och med är en viktigare faktor än familjens socioekonomiska status, barnets kön och eventuell flerspråkighet som också sägs  påverka språkutvecklingen.

En internationell studie om barns ljudmiljö visar att för varje 100 extra yttranden som ett barn får höra per timme, säger barnet själv 27 fler yttranden.

– Det innebär att barns språkutveckling kan påverkas på ett enkelt och rakt sätt och inte av faktorer som är svåra att ändra på, som socioekonomisk status. Alla människor kring ett barn kan främja barnets språkutveckling genom att prata, säger Ellen Marklund, docent i lingvistik vid Stockholms universitet.

Stor studie på barn

Forskarna har analyserat över 40 000 timmar inspelad ljudmiljö runt drygt tusen barn i åldrarna 0 till 4 år. I studien ingick barn i såväl västerländska industrinationer i Europa och Nordamerika som självförsörjande jordbruks- och samlarsamhällen i Bolivia, Senegal och Papua Nya Guinea.

Barnens språkutveckling mättes genom analys av språkproduktionen – från tidiga vokalljud hos spädbarn till enskilda ord hos småbarn och hela meningar hos barn i förskoleålder.

Oavsett land eller samhällsstruktur barnen växer upp i visar studien att ju mer språklig input barnen får, desto mer gynnas deras språkutveckling.

Bildningsnivå spelar ingen roll

Mängden tal kring barnen står starkast i samband med språkutvecklingen, vid sidan av barnets ålder och andra faktorer som till exempel för tidig födsel eller dyslexi.

– Flickor lär sig inte snabbare än pojkar. Barn som växer upp med fler än ett språk lär sig inte långsammare. Föräldrarnas bildningsnivå spelar ingen roll. Det som är viktigast för alla barn i världen är att man pratar med dem, säger Iris-Corinna Schwarz, docent i lingvistik vid Stockholms universitet.

Hon lyfter fram att resultaten är goda nyheter eftersom språk har en central roll i barns utveckling. Det har ett direkt samband med läs- och skrivutveckling samt skolprestation.

– Studiens resultat betyder att vi kan skapa bättre förutsättningar för barns utveckling och lärande genom något så enkelt som att prata med barnet. Framtida studier bör titta på hur träningsprogram för föräldrar och förskolepersonal kan ge effekt på mängden tal omkring barnet och på så sätt främja språkutvecklingen, säger Iris-Corinna Schwarz.

I studien ingick barn från tolv länder och sex kontinenter.

Vetenskaplig studie

Everyday language input and production in 1001 children from six continents, Pnas.

Kontakt:

Iris-Corinna Schwarz, docent i lingvistik vid Stockholms universitet, iris-corinna.schwarz@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera