1. 6 september 2022

  Så blir mandatfördelningen rättvisare

  Vid demokratiska val ska antalet mandat i parlamentet vara proportionerligt mot antalet röster. Men de matematiska metoder som används idag ger en något skev mandatfördelning. Forskare vid Linköpings universitet har därför utvecklat en optimeringsmodell som bättre skulle spegla folkets...

 2. 11 augusti 2022

  Ny metod ger barn bättre koll på matematik

  Förskolebarn som lär sig att se och förstå tal blir bättre på matematik jämfört med det traditionella sättet att räkna upp och ner. Det visar forskning om en ny metod.

 3. 18 mars 2022

  Framsteg i matematik kan ge ny kunskap om universums gåtor

  Forskare har länge försökt förena Einsteins teori för gravitation med kvantmekanik, vilket skulle kunna ge kunskap om bland annat svarta hål och universums födelse. Forskning från Chalmers kan ge viktiga pusselbitar.

 4. 15 mars 2022

  Nationell satsning på matematik lyfte kunskaperna

  Matematiklyftet höjde elevers matematikresultat på låg- och mellanstadiet och den förändrade matematikundervisningen höll i sig. Men svagare elever gynnades inte.

 5. 17 december 2021

  Varför väljer flickor bort matematik i skolan?

  I skolan presterar flickor i allmänhet bättre än pojkar i matematik. Ändå väljer de sällan utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Är flickors "relativa förmåga" förklaringen?

 6. 25 oktober 2021

  Digitala läromedel stänger ut lärare

  Digitala läromedel som är utformade för att anpassa sig till varje elevs individuella kunskapsnivå skapar problem. Den inbyggda tekniken är inte tillräckligt transparent och riskerar att vägleda eleverna utan att lärarna blir delaktiga.

 7. 20 oktober 2021

  Egen skoldator ger liten effekt på studieresultaten

  Mellanstadieelever som får en egen dator i skolan når varken bättre eller sämre resultat i matematik och engelska än andra elever. Däremot finns det en tendens till något förbättrade studieresultat i svenska.

 8. 7 september 2021

  Undervisningen i programmering för ytlig

  I skolan får elever experimentera och lära sig hur man bygger och kodar föremål, men de får ingen generell förståelse för hur programmerade vardagsföremål är uppbyggda och fungerar. 

 9. 22 juni 2021

  Sämre språkförmåga och självreglering hos ekonomiskt utsatta förskolebarn

  Barn med låg socioekonomisk status riskerar att ligga efter jämnåriga redan när de börjar skolan. En stor undersökning av förskolebarn visar skillnader i språkutveckling och förmågor som uppmärksamhet, arbetsminne och problemlösning.

 10. 10 juni 2021

  Sämre matematik i redan utsatta skolor

  Elever med sämre socioekonomiska förutsättningar får sämre möjligheter att lära sig matematik. Undervisningen täcker in färre delar av kunskapsinnehållet – och fler lärare uppger att de inte är väl förberedda när de ska undervisa.

 11. Barn övar matematik i skolan
  21 maj 2021

  Barn blev bättre på matte efter kognitiv träning

  När barn fick öva sina kognitiva förmågor blev de bättre på matematik. Deras mattekunskaper påverkades olika mycket beroende på vilka övningar de fick göra.

 12. Elev som har distansundervisning via datorn..
  3 maj 2021

  Elever tappade mycket kunskap när skolorna var stängda

  Eleverna lärde sig lite eller ingenting under tiden de hade distansstudier på grund av coronapandemin. Det visar en studie som forskare gjort av nederländska elevers resultat på nationella prov.

 13. 3 mars 2021

  Digital teknik hjälper elever förstå geometri

  Geometri passar bra för digital teknik. Undervisningsformen kan stimulera eleverna att undersöka, testa och resonera om geometriska figurer och deras egenskaper, men också hjälpa elever som inte riktigt kan ta till sig geometrin genom den traditionella undervisningen.

 14. 18 november 2020

  Makalöst små molekylmaskiner

  Forskare bygger nu de första nanofabrikerna – mindre än ett dammkorn – och ytterst energisnåla. Det här kan vara början till en ny industriell revolution.

 15. 13 november 2020

  För givet tagna sanningar formar matten i förskolan

  De nationella matematiska målen styr bilden av vad som ska undervisas i förskolan, men saknar metodanvisningar. Forskaren Laurence Delacour har upptäckt skillnader i hur man undervisar i matematik till barn som har svenska som modersmål eller som förstaspråk och till flerspråkiga barn.

 16. 30 september 2020

  Portabel mätteknik avslöjar hur energikrävande tennis är

  Att spela tennis på professionell nivå är två till tre gånger så energikrävande per meter som löpning. Det visar en studie vid Mittuniversitetet där forskarna använt en portabel mätteknik och kombinerar rörelsemönster med ämnesomsättning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera