Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Geometri passar bra för digital teknik. Undervisningsformen kan stimulera eleverna att undersöka, testa och resonera om geometriska figurer och deras egenskaper, men också hjälpa elever som inte riktigt kan ta till sig geometrin genom den traditionella undervisningen.

Geometri är grundläggande och har starka band med andra delar av matematiken, till exempel algebran med sina ekvationer.

– Geometrin finns överallt i vardagen. Du måste förstå den för att få räta vinklar i ett bygge eller för att räkna ut hur mycket tapeter det går åt, säger Peter Markkanen, legitimerad lärare i matematik både för grundskolan och gymnasiet. Nu undervisar han i matematikdidaktik på lärarutbildningen vid Stockholms universitet.

Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll. Fokus är på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan.

Källa: Wikipedia

Stöd till lärare som använder digital teknik

Doktorsavhandlingen i matematik med inriktning matematikdidaktik är i två delar. I den första fasen studerade Peter Markkanen hur en lärare i en niondeklass använde digitala verktyg i undervisningen i geometri. Den andra studien leder vidare till fem konkreta upplägg för undervisning, ett samarbete med lärare på högstadiet. Uppläggen är utformade efter designprinciper enligt utbildningsvetenskaplig forskning.

– Mina resultat är konkreta stöd till lärare för att utveckla elevernas kunskap i geometri. Men det är alltid så att en idé måste anpassas för att fungera i undervisningen på just den skolan, säger Peter Markkanen.

Geometri passar bra för digital teknik enligt Peter Markkanen:

– Undervisningen i matematik kan liknas vid att berätta en historia och med digital teknik kan läraren steg för steg och lager för lager visa upp en geometrisk figur – eller zooma in på en detalj, som ett hörn.

Komplement för att hjälpa och stimulera eleverna

– Jag visar också hur läraren med digitala verktyg kan stimulera eleverna att undersöka, testa och resonera om geometriska figurer och deras egenskaper.

Men konkreta geometriska figurer utanför datorn är inte utkonkurrerade. En del elever använder händerna för att lära sig och då har högst verkliga geometriska figurer – som en kub – en plats under lektionen i matematik.

För Peter Markkanen är forskning viktigt för att lyfta fram bra metoder för undervisning.

– Det är inte alltid enkelt för lärarna att använda att digitala verktyg, utan stöd och vägledning är ofta nödvändigt. Det behövs goda exempel i fortbildningen.

Avhandling:

Representationer, visualisering och resonemang i geometri: Praktiknära studier i digitala lärmiljöer.

Kontakt:

Peter Markkanen, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet, peter.markkanen@mnd.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera