En person simmar i pool
Bild: Arisa Chattasa, Unsplash
Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns en uppfattning att tjejer är mer negativt inställda till skolans idrott än killar är. Men det stämmer inte, enligt en ny studie. Och enligt forskarna finns en fara i att hävda att tjejer gillar idrott mindre.

I studien återanalyserades datamaterial från idrottspedagogisk forskning gällande totalt nästan 40 000 elevers uppfattning om idrott och hälsa. Svaren kommer från elever som gick i årskurs sex och nio under åren 2003–2018. Att material återanalyserades innebär att data från tidigare studier samlades in, slogs ihop och sedan analyserades.

Ett centralt mål i ämnet idrott och hälsa är likvärdighet. Tidigare forskning har pekat på att tjejer har mer negativa upplevelser av ämnet än killar har. Det har tolkats som ett problem med likvärdigheten, att tjejer på olika sätt missgynnas.

Men den nya studien visar att skillnaderna är små – att killar och tjejer tycker ungefär samma om idrotten.

– I den här studien visar resultatet att skillnaderna mellan tjejer och killars upplevelser av idrott och hälsa är väldigt små. Oavsett typ av frågor, tidsperiod och statistiska mått som använts finns bara små könsskillnader, säger Alexander Jansson, doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

Nya resultat – varför?

Studiens författare har vägt samman elevers svar från tidigare studier – varav många har visat på könsskillnader i elevernas uppfattning om idrottsämnet. Varför ger då denna studie ett annat resultat?

– Tidigare studier tittar över lag på om könsskillnaderna är statistiskt säkerställda. Men de använder för sällan analyser för att undersöka hur stor själva effekten av könstillhörighet blir, säger Alexander Jansson.

– Dessutom är det ovanligt att kontrollera för andra faktorer, exempelvis föräldrars utbildningsnivå och idrottsdeltagande på fritiden.

Risk att cementera könsskillnader

Missar den idrottspedagogiska forskningen att undersöka hur stor skillnaden blir missas även en väsentlig del av analysen, fortsätter Alexander Jansson.

– Man riskerar då att dra felaktiga slutsatser och cementera redan befintliga och felaktiga uppfattningar om hur tjejer och killar upplever idrott och hälsa.

Det kan i sin tur, menar Alexander Jansson, leda till att killar och tjejer faktiskt behandlas olika i skolan.

– Om tidigare rådande uppfattning cementeras skulle det i förlängningen kunna bidra till att idrottslärare får olika förväntningar och därigenom ställer olika krav på tjejer och killar.

Vetenskaplig artikel:

Gender Differences and Inequality? A 20-Year Retrospective Analysis Based on 39,980 Students’ Perceptions of Physical Education in Sweden (Alexander Jansson, Gunilla Brun Sundblad, Suzanne Lundvall, Daniel Bjärsholm och Johan R. Norberg), Journal of Teaching in Physical Education.

Kontakt:

Alexander Jansson
alexander.jansson@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera