placeholder bild.
23 november 2010

Sociala insatser förebygger depression hos äldre

Meningsfulla sociala aktiviteter förebygger depression hos äldre och bör därför ingå vid planeringen av äldreservice- och boenden.–...

placeholder bild.
22 november 2010

Ojämlikhet kostar liv

Personer med psykisk ohälsa i Danmark, Finland och Sverige har en mycket kortare förväntad livslängd än den övriga befolkningen. Kvinnor med...

placeholder bild.
7 oktober 2010

Kontinuitet och lyhördhet i vården förbättrar cancerpatienters hälsa

Huvud- och halscancer är en livshotande sjukdom men vårdkontinuitet, närståendes stöd och naturupplevelser främjar patienternas hälsa. Det...

placeholder bild.
22 september 2010

Hemförlossning mer positivt än sjukhusförlossning med tidig hemgång

Norska kvinnor som födde hemma var nöjdare än dem som födde på sjukhuset och gick hem tidigt. Det visar Lena Henriksens masterarbete vid NHV....

placeholder bild.
22 september 2010

Kvinnor som reste hem efter förlossningen nöjdare än de som stannade på sjukhuset

Norska kvinnor som tillbringat tiden efter förlossningen hemma är nöjdare än dem som stannat på sjukhuset. Det visar Lena Henriksens...

placeholder bild.
15 september 2010

Vårdens decentralisering, specialisering och professionalisering blir patientens Bermudatriangel

Bengt Åhgrens öppna docentföreläsning vid NHV i oktober blir en historisk resumé över utvecklingstrenderna inom hälso- och sjukvården. "Det...

placeholder bild.
15 september 2010

Internet viktig källa till socialt stöd och hälsoinformation för ungdomar

Internet kan ha en roll i främjandet av ungdomars hälsa och välbefinnande. Det visar ett nytt masterarbete vid NHV. – Insatser och utveckling av...

placeholder bild.
7 september 2010

Kunskap om sjukdomen förbättrar reumatikers hälsa och livskvalitet

Den största bakomliggande orsaken till sjukdomar är enligt WHO kronisk reumatism. Tone Bråthens masterarbete vid NHV visar att ökad kunskap om...

placeholder bild.
19 augusti 2010

Sveriges första massvaccination framgångsrik

Utvärderingen av Sveriges första massvaccination visar att systemet har levererat trots en oklar och påfrestande situation. Kommunikationen med...

placeholder bild.
17 augusti 2010

Bättre samarbete mellan offentlig och alternativ vård gynnar patienten

Terapeuter inom komplementär och alternativ medicin är övertygade om att patienter får bäst vård om olika medicinska paradigm övervägs. Det...

placeholder bild.
16 augusti 2010

Arbetsterapeuters kompetens utnyttjas inte

Arbetsterapeuter skulle bättre kunna utnyttja sina kunskaper i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ett individbaserat arbetssätt gör att...

placeholder bild.
16 augusti 2010

Bättre folkhälsa med lokalt samarbete

Lokalt arbete över sektorsgränser kan förbättra folkhälsan. Det visar en ny masterstudie vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.–...

placeholder bild.
14 juni 2010

Interna patienthotell sparar pengar med bibehållen kvalitet

Sjukhusvården skulle spara pengar på att omkring en femtedel av de som är inlagda överfördes till så kallade interna patienthotell....

placeholder bild.
14 juni 2010

Distriktsköterskors hälsofrämjande funktion måste synliggöras

Disktriktssköterskor och skolsköterskor måste synliggöra sitt arbete och yrkets hälsofrämjande funktion. Folkhälsoaspekten och yrkesgruppens...

placeholder bild.
4 juni 2010

Arbetsterapeuters hälsofrämjande kompetens utnyttjas inte

Arbetsterapeuter skulle bättre kunna utnyttja sina kunskaper i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ett individbaserat arbetssätt gör att...

placeholder bild.
3 juni 2010

Läkare behöver utbildning och rutiner för hälsofrämjande arbete

Allmänläkare kan bidra till en bättre folkhälsa och förebygga sjukdom genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. En masterstudie vid NHV...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera