Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2010

Kvinnor som reste hem efter förlossningen nöjdare än de som stannade på sjukhuset

Norska kvinnor som tillbringat tiden efter förlossningen hemma är nöjdare än dem som stannat på sjukhuset. Det visar Lena Henriksens masterarbete vid NHV.

Studien är en utvärdering av ett samarbetsprojekt med fokus på helhet och kontinuitet mellan två omsorgsnivåer i Oslo. Projektet Barsel hjemme har varit ett samarbete mellan Ullevål universitetssykehus och byarna Sagene och St. Hanshugen.

Deltagarna är kvinnor som följts upp under graviditeten av barnmorskorna som även jobbar/känner till sjukhuset. Samma barnmorskor har följt upp kvinnorna i hemma efter förlossningen.

Studiens syfte är att utvärdera projektet genom patienternas erfarenheter samt att ta reda på kvinnornas önskningar när det gäller kontinuitet och helhet i graviditeten, förlossningen och eftervården.  

– Det visar sig att kvinnorna som deltog i projektet är mycket nöjda, genomgående mer nöjda än dem som haft traditionell vård, säger Lena Henriksen.

När det gäller kontinuitet anser de det inte helt nödvändigt att de får träffa samma barnmorska hela tiden. Personalens förmåga att skapa en god relation, känsla av trygghet och se individuella behov var det viktigaste.

– Här spelar förväntningarna en stor roll, säger Henriksen vidare.
Det kvinnorna önskade var bättre kontinuitet när det gäller informationen under hela havandeskapet, förlossningen och eftervården.

Handledare: Eva Johansson, Professor NHV

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera