placeholder bild.
8 december 2011

Enskilt rum på sjukhus förhindrade inte magsjuka

Ett masterarbete vid Nordic School of Public Health NHV har tittat på om enskilt rum på sjukhus kunde förebygga magsjuksmitta. Något sådant...

placeholder bild.
25 augusti 2011

Anpassad information inför strålning hjälper cancerpatienter

Små detaljer har stor betydelse och sättet de förmedlas på är betydelsefullt för cancerpatienter. Okunskap om sjukdomen och strålbehandlingen...

placeholder bild.
25 augusti 2011

Socialtjänstemän med ansvar för barn arbetar utan facit

De beslut socialarbetare med ansvar för barnfrågor tar är komplicerade och baserar sig dels på egna utredningar och dels på samarbete med, och...

placeholder bild.
25 augusti 2011

Medbestämmande i vården nödvändigt för rehabiliteringen

Patienterna vill själva vara med och planera sin rehabilitering. Patientkonferenser ger dem kontroll och överblick. Det visar ett nytt masterarbete...

placeholder bild.
24 augusti 2011

Rökningen håller inte vikten nere

En masteruppsats vid NHV visar nu att det är en myt att rökning skulle hjälpa till att hålla dig slank. Samtidigt som cigarettrökande har...

placeholder bild.
24 augusti 2011

Fysisk aktivitet på recept fungerar

En relativt ny metod för att få stillasittande att röra sig mer är förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR). – De som ordinerats...

placeholder bild.
24 augusti 2011

De som drabbas av antibiotikaresistens måste bemötas bättre inom vården

Rädsla och missförstånd kring diagnosen bli ofta följden för den som drabbats av ESBL-bildande bakterier. Korrekt information är avgörande...

placeholder bild.
1 juni 2011

Svensk psykiatri sämre på att förebygga självmord

Samtidigt med psykiatrireformerna har skillnaden i livslängd mellan psykiatri- patienter och övriga personer minskat. Skillnaderna har inte minskat...

placeholder bild.
16 maj 2011

Akutpatienters existentiella ångest bör bemötas av vårdpersonal

Akut sjukdom innebär ett tvärt kast från vardag till intensivvård där livet står på spel. Den omgärdas av traditionell naturvetenskaplig...

placeholder bild.
26 april 2011

Ungdomsarbetslöshet kan skapa permanent utanförskap

Den höga arbetslösheten bland ungdomar utgör en risk för psykisk ohälsa och skapar en ond cirkel som kan göra att de även på längre sikt...

placeholder bild.
26 april 2011

Olämplig psykofarmaka ges oftare till äldre låginkomsttagare

Var femte person i den äldre befolkningen använder olämpliga psykofarmaka med en ökad risk för biverkningar, trots att säkrare alternativ...

placeholder bild.
21 mars 2011

Liknande brister i de nordiska länderna i psykiatrireformernas spår

I Danmark, Norge, Finland och Sverige har reformer inom psykiatrin omvandlat slutenvård till alltmer öppenvård. Ländernas lösningar skiljer sig...

placeholder bild.
13 december 2010

Svårt för ledare inom offentlig sektor att jobba hälsofrämjande

Krav på resultatuppföljning och ekonomi kan försvåra chefernas arbete med att främja hälsan på arbetsplatser inom den offentliga sektorn. Det...

placeholder bild.
6 december 2010

Medicinering med läkemedel mot depression avslutas i förtid

Svenska kvinnors användning av antidepressiva läkemedel är dubbelt så hög som männens. Men bland såväl kvinnliga som manliga nya användare...

placeholder bild.
25 november 2010

Tidsbrist hindrar skolsköterskor från att arbeta förebyggande med fetma

Allt fler av nordens barn och unga är överviktiga men tidsbrist hindrar skolhälsovården från att arbeta förbyggande. Det visar Kristine Grams...

placeholder bild.
25 november 2010

Positivt samarbete i operationsteamet ger hälsofrämjande miljö

Teamarbete upplevs positivt när samarbetet är fullödigt och inkluderande med patientsäkerhet i fokus. Det visar Vivi-Ann Sandersens masterarbete...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera