placeholder bild.
27 maj 2010

Nyföddas hälsa verkar inte påverkas av nickelutsläppen

Kvinnor utsatta för nickel under graviditeten har inte visat ökad risk för att föda barn med vissa missbildningar eller nyfödda som är för...

placeholder bild.
15 mars 2010

Svårt att bedöma vårdbehov hos akut sjuka

När människor kontaktar larmnumret skall personalen på några sekunder avgöra om den som är sjuk behöver en ambulans och hur bråttom det är....

placeholder bild.
21 januari 2010

Det är okey att vara gay inom danskt försvar

Homosexuella män respekteras inom det danska försvaret. Det visar ett nytt examensarbete vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV. "De...

placeholder bild.
3 december 2009

Äldres uppfattning om risken att ramla bör vägas in i förebyggande arbete

Kunskap om hur äldre själva uppfattar riskerna för att ramla och slå sig är ovärderlig i arbetet med förebyggande av fallolyckor. Det visar en...

placeholder bild.
9 november 2009

Kronisk barnerevmatisk sykdom kan gi varige helseproblemer

Mange barn som rammes av barneleddgikt fortsetter å ha aktiv sykdom eller senskader inn i voksen alder. Sykdommen kan føre til store...

placeholder bild.
4 november 2009

Skillnader i hälsa bland äldre personer i minoritetsgrupper

Äldre personer i minoritetsgrupper kan uppleva att de har en god hälsa, men migration upplevs som en belastning för hälsan. Många studier har...

placeholder bild.
19 oktober 2009

Kejsarsnitt ökar trots att önskemål om naturlig förlossning dominerar

Endast 29 procent av förstföderskorna, varav de flesta vill ha en så naturlig förlossning som möjligt, får önskemålet tillgodosett. I denna...

placeholder bild.
12 oktober 2009

Erfarenheter tappas bort när hälso- och sjukvård omorganiseras

Inom hälso- och sjukvård har sammanslagningar av sjukhus och privatisering av verksamhet blivit populära lösningar i jakten på ökad...

placeholder bild.
10 juni 2009

Indikatorsystem för hälsa bland barn utvecklat vid NHV

Effektiva insatser för att säkra barns hälsa kräver ett ökat vetenskapligt kunnande. Ett sådant kan uppnås genom att indikatorer för att...

placeholder bild.
10 juni 2009

Sjukvårdens journaler – ett informationsverktyg som kan användas bättre

Journalsystemen i sjukvården innehåller en stor mängd information om hälsoläget i Sverige. Där finns till exempel kunskap om folkhälsa och...

placeholder bild.
23 mars 2009

Risk att klienten tappas bort trots myndigheters samverkan

Samverkan mellan organisationer och professioner är viktigt för att personer med komplex problematik ska kunna återgå till arbetslivet....

placeholder bild.
14 januari 2009

Kvinnor med sexuella trauman från barndomen stärks i självhjälpsgrupper

Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem. Vårdens kunskap om övergrepp i barndomen som tänkbar orsak till sjukdom är begränsad vilket...

placeholder bild.
15 december 2008

Varningssystem kan hindra självmord bland unga män med heroinberoende

Om självmord bland unga män med heroinberoende ska förebyggas räcker det inte med att fokusera på den enskilde. Ett gemensamt varningssystem...

placeholder bild.
1 september 2008

Ny metod för att mäta livskvalitet hos strokepatienter

Människor som drabbats av stroke kan genom rehabilitering återfå många av de förmågor de förlorat. På så sätt kan deras livskvalitet höjas...

placeholder bild.
2 juni 2008

Utan självkänsla är man hjälplöst ojämlik

Det finns ett klart samband mellan social integrering och ett gott meningsfullt liv. Men människor med psykiska problem som flyttar ut i samhället...

placeholder bild.
13 maj 2008

Barns psykiska hälsa syns inte i skolhälsovårdsjournalen

Barnens mentala hälsa har försämrats, särskilt för flickor och barn i socioekonomiskt utsatta områden. Samtidigt har skolsköterskorna svårt...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera