Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2009

Indikatorsystem för hälsa bland barn utvecklat vid NHV

Effektiva insatser för att säkra barns hälsa kräver ett ökat vetenskapligt kunnande. Ett sådant kan uppnås genom att indikatorer för att mäta barns hälsa utvecklas.– Om barns hälsa ska kunna prioriteras är hälsoindikatorer för barns hälsa är ett viktigt redskap, säger den grönländska läkaren Birgit Niclasen.Hon disputerar den 15 juni vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

Konsekvensen av den snabba utvecklingen på Grönland gör att även sjukdomsmönstret förändrar sig mot den situation med kroniska och livsstilsrelaterade sjukdomar som råder i övriga västvärlden.

– Men på Grönland sker utvecklingen extremt snabbt och vissa barngrupper befinner sig i en högriskzon för att utveckla ohälsa nu, samt senare i livet, säger Birgit Niclasen.
Därför är det extra viktigt att man på Grönland nu utvecklar ett heltäckande system för att med hälsoindikatorer mäta barnhälsan.

I avhandlingen Folkesundhed i børnehøjde – indikatorer for børns sundhed og velbefindende i Grønland lägger Niclasen grunden för ett sådant system och fortsätter därmed det arbete som tidigare gjorts på NHV, för EU och för svenska kommuner.

En omfattande analys av barnhälsan på Grönland har gjorts. Ett system med indikatorer har tagits fram inom centrala områden som påverkar grönländska barns hälsa och välbefinnande. Indikatorerna är utvecklade med barnet i centrum och insatta i ett socialt sammanhang.

Niclasen föreslår indikatorer både på national och kommunal nivå, så att det blir möjligt att jämföra med barnhälsa i andra länder, men också inom Grönland.

– Sedan kan dessa indikator-system användas för att utveckla hälsoprofiler och därmed ligga till grund för insatser som kan komma till rätta med problemen, säger Niclasen vidare.

Med de föreslagna indikatorerna kan barnhälsans kärnområden analyseras, samt kringliggande faktorer som har betydelse för hälsan.

– Data från indikatorerna visar att om alla grönländska barn ska få samma möjlighet till hälsa måste en mer utvecklad strategi utarbetas.

Den strategi som i dag ligger till grund för det statliga folkhälsoprogrammet täcker inte in allt.
– En koordinerad insats på alla nivåer och sektorer i samhället måste säkras, inskärper Niclasen.

För detta kommande arbete kan hennes system med indikatorer ligga till grund. Indikatorerna är väldokumenterade samt föreslagna utifrån systematiskt insamlat data, utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Avhandlingens titel: Folkesundhed i børnehøjde – indikatorer for børns sundhed og velbefindende i Grønland

Tid och plats för disputation: Måndag den 15 juni 2009, kl 13.00 Aulan

Adress: Fredrik Bloms väg 25, Nya Varvet, Göteborg

Avhandlingen kan beställas för 150 kr exklusive porto: kirsi.gomes@nhv.se  NHV rapport 2009:4

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Birgit V.-L. Niclasen , Tel: +299 344424 (arbete) +299) 523832 (mobil)
E-post: niclasen@greennet.gl
Huvudhandledare: Professor Lennart Köhler, Nordic School of Public Health. Tel.
Övriga handledare: Professor Peter Bjerregaard, National Institute of Public Health, University of Southern Denmark. Tel.+45 39207777
Docent Max Petzold, Nordic School of Public Health. Tel +46-(0)31-69 39 72
Opponent: Professor Staffan Janson, Karlstad Universitet. Tel. 054-700 25 17

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera