15 december 2008

Varningssystem kan hindra självmord bland unga män med heroinberoende

Om självmord bland unga män med heroinberoende ska förebyggas räcker det inte med att fokusera på den enskilde. Ett gemensamt varningssystem för ambulanspersonal, vårdcentral och socialtjänst måste utvecklas, säger Stian Biong som disputerar vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg den 17 december.

Om antalet livshotande överdoser ska reduceras, är strukturellt stöd i form av politiska mål och överordnad styrning nödvändig, menar Stian Biong. Han har arbetat som sjuksköterska i Olso i mer än 20 år.
– Det var fenomen som jag såg i mitt arbete som gjorde mig intresserad av att forska, säger Stian Biong.
Hans avhandling Between death as escape and the dream of life- Psychosocial dimensions of health in young men living with substance abuse and suicidal behavior baseras huvudsakligen på berättelser från unga norska män och akutvård och socialtjänst i Olso. Den visar att systemperspektivet är viktigt på flera nivåer.
– Den norska hälsopersonal-lagen kräver ett samarbete med socialtjänsten men det sker inte i dessa fall, säger Stian Biong.

Resurser kan rädda liv
Möjligheterna att överföra information om den enskilde i Norge måste utredas, menar han. I Sverige finns ingen motsvarande lagstiftning. Däremot finns det ett uttalat politiskt mål, en nollvision när det gäller självmord, som ger verksamhetsansvariga och anställda tydliga signaler.
Stian Biong menar att om människor ska kunna arbeta konstruktivt med etiska utmaningar måste systemet dessutom se till att berörd personal får tillräckligt stöd i form av handledning och återkoppling.
– Stigmatisering och marginalisering kan reduceras genom språket som används när gruppens problem beskrivs, påpekar Stian Biong.
Hans resultat tyder på att det finns ett sammanhang mellan språk, den enskildes upplevelse av sig själv och självmordsbeteende.
– När ens existens upplevs som att man balanserar mellan döden som befriare från smärta, och drömmen om liv, så kan förloppet påverkas positivt om den enskilde uppfattar att det finns tillräckliga resurser för att få ekonomiskt och socialt stöd.
Systemperspektivet har även en kulturell sida, i hur maskuliniteten uttrycks. Vilka ideal som gäller påverkar självmordsbeteendet i denna grupp.
– Det ser ut som om detta är en särskild utmaning för personer med bakgrund från ett icke västligt land, säger Stian Biong.
Detta eftersom de måste hantera olika ideal samtidigt.
Avhandlingens titel: Between death as escape and the dream of life- Psychosocial dimensions of health in young men living with substance abuse and suicidal behavior
Avhandlingsförfattare: Stian Biong, tel (+47) 95 21 54 98 (bostad) (+47) 95 21 54 98 (mobil)
e-post: stian.biong@hotmail.com
Fakultetsopponentens namn: Elisabeth Severinsson, Stavanger Universitetssykehus og Høgskolen i Vestfold
Tid och plats för disputation: Onsdagen den 17 december 2008, kl.13.00 Aulan
Adress: Fredrik Bloms väg 25, Nya Varvet, Göteborg
Avhandlingen kan beställas för 150 kr exklusive porto: kirsi.gomes@nhv.se

Kontaktinformation
Stian Biong, tel (+47) 95 21 54 98 (bostad) (+47) 95 21 54 98 (mobil)e-post: stian.biong@hotmail.com
Avhandlingen kan beställas för 150 kr exklusive porto: kirsi.gomes@nhv.se
Informatör NHV Monica Bengtson +46-31-693952 monica.bengtson@nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera