Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2009

Erfarenheter tappas bort när hälso- och sjukvård omorganiseras

Inom hälso- och sjukvård har sammanslagningar av sjukhus och privatisering av verksamhet blivit populära lösningar i jakten på ökad effektivitet och mer vård för mindre pengar. “Det talas ofta om effektivitet utan att begreppet definieras närmare, men det påverkar och påverkas av såväl organisationens struktur, ledarskap som medarbetarskap”. Det säger Agneta Kullén Engström.

Agneta Kullén Engström försvarar den 16 oktober sin avhandling ”Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar inom hälso- och sjukvården.

Nyckelaktörers och medarbetares upplevelser” vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

– Strukturella förändringar, såsom sammanslagningar och privatisering, kan liknas vid modetrender, säger hon.

Samtidigt som det pågår strukturella förändringar inom hälso- och sjukvård sker det även förändringar i befolkningsstrukturen och en kunskapsutveckling som innebär ökade krav på tillgänglighet och kvalitet, vilket kan leda till målkonflikter.

– Saknas dessutom tillit till organisationen och dess ledning kan varken ledare eller medarbetare förväntas agera rationellt i en förändringsprocess, menar Agneta Kullén Engström.

Hon arbetar med strategiska personal- och utbildningsfrågor på Skaraborgs sjukhus.

–  Ledarskapet,kommunikationen, kulturen, medarbetarnas delaktighet samt att ord och handling följs åt tycks vara några av nycklarna till organisationers framgång vid förändring säger Agneta Kullén Engström, som intervjuat ett stort antal chefer och medarbetare i anslutning till olika strukturförändringar inom hälso- och sjukvården.

Förändringsprocesserna kan beskrivas som en dubbelspiral, med två olika sammanflätade sidor. Den ena sidan kännetecknas av förpliktelser, trygghet och positiva känslor medan den andra kännetecknas av negativa känslor, brist på förpliktelser och trygghet.

Samtidigt tenderar de lärdomar som finns att dra från tidigare genomförda strukturella förändringar, enligt Agneta Kullén Engström, att ignoreras vilket innebär att redan gjorda misstag tenderar att upprepas. Strukturella förändringar inom hälso- och sjukvården borde istället bygga på tidigare erfarenheter samt ha en stark förankring bland medarbetarna för att vara framgångsrika och hållbara.

Avhandlingens titel: Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar i hälso- och sjukvården. Nyckelaktörers och medarbetares upplevelser

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Agneta Kullén Engström, (+46) 502 230 33 (bostad), (+46) 500 432964 (arbete),
(+46) 73 3521299 (mobil), e-post: agneta.kullen_engstrom@vgregion.se
Huvudhandledare: Runo Axelsson, professor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, (+46) 31 693924
Opponent: Terese Bondas, professor, Högskolan i Bodö, Professionshögskolan.
Tid och plats för disputation: fredagen den 16 oktober 2009, kl 13.30 Aulan, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
Adress: Fredrik Bloms väg 25, Nya Varvet, Göteborg
Avhandlingen kan beställas för 150 kr exklusive porto: kirsi.gomes@nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera