Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2009

Kejsarsnitt ökar trots att önskemål om naturlig förlossning dominerar

Endast 29 procent av förstföderskorna, varav de flesta vill ha en så naturlig förlossning som möjligt, får önskemålet tillgodosett. I denna grupp blir det istället kejsarsnitt för 14,5 procent.Det visar Tone Kringelands avhandling som försvaras den 21 oktober vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV. Kringeland menar att det är möjligt att minska antalet kejsarsnitt.

Avhandlingen ”Perspective of risk in childbirth, women’s expressed wishes for mode of delivery and how they actually give birth” bygger på norska data från bland annat den nationella Mor & barn-undersökelsen MoBa. I den framgår att 72 procent av alla gravida kvinnor önskar en så naturlig förlossning som möjligt, utan smärtstillande och ingrepp, medan 10 procent önskar kejsarsnitt, om de får välja.

Kvinnor som inte har fött och de som fött mer än en gång är de som oftast önskar naturlig förlossning. Störst chans att få önskemål om naturlig förlossning bland förstföderskorna är kvinnor som är yngre än 25 år har mer än 12 års utbildning och som inte uppgett psykiska problem.

– Det som bekymrar mig är att även om de flesta förstföderskorna önskar naturlig förlossning blir det i verkligheten så att väldigt många får kejsarsnitt, säger Tone Kringeland som blir Doctor of Public Health vid NHV.

Särskilt allvarligt ser hon på att om det blir kejsarsnitt vid den första förlossningen är det ett av huvudskälen till att det blir det även vid kommande förlossningar. Ett annat problem Kringeland påtalar är att dåliga erfarenheter av en förlossning är ett av huvudskälen till att de får kejsarsnitt även nästa gång trots att de önskat naturlig förlossning.

– Oavsett vad du föredrar kan det finnas situationer som kräver medicinsk behandling.
Men genom att värna om den potential som ligger i önskan om naturlig förlossning och genom samtal med gravida kvinnor om tidigare erfarenheter och rädsla inför förlossningen, kan det fortfarande vara möjligt att både öka antalet naturlig förlossning och för att minska antalet kejsarsnitt, menar Tone Kringeland.

Kontaktinformation
Avhandlingens titel: Perspective of risk in childbirth, women’s expressed wishes for mode of delivery and how they actually give birth
Avhandlingsförfattare: Tone Kringeland
Tel: +4752775763 (hem) +4752702727 (arbete) 4795165447 (mobil) E-post: tone.kringeland@hsh.no
Huvudhandledare: Anders Møller, NHV, professor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap,
Tel: +46 (0) 31 693968
Opponent: Marie Berg, docent,
Tid och plats för disputation: onsdagen den 21 oktober, 2009, kl 09.00 i Aulan NHV
Adress: Fredrik Bloms väg 25, Nya Varvet, Göteborg
Avhandlingen kan beställas för 150 kr exklusive porto: kirsi.gomes@nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera