Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2010

Det är okey att vara gay inom danskt försvar

Homosexuella män respekteras inom det danska försvaret. Det visar ett nytt examensarbete vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV. “De uppvisar både styrka och handlingskraft”, säger Hans Henrik Hansen, nu Master of Public Health.

Hans Henrik Hansen har gjort en fallstudie med homosexuella män, anställda vid det danska försvaret: “Seksuel orienteringsdiskriminering – et studie af seks homoseksuelle mænds oplevelser og erfaringer i det danske Forsvar”, vid NHV.

Att vara homosexuell uppfattas allmänt i försvaret som oproblematiskt, visar studien, och detta trots förekomsten av diskriminering på grund av sexuell läggning.  

– De intervjuade i undersökningen uttrycker osäkerhet när det gäller att vara helt öppna med sin homosexualitet, säger Hans Henrik Hansen.

– Rädslan finns att förlora respekt, auktoritet och privilegier, eller i värsta fall att vägen till jobb och utbildning i det danska försvaret ska stängas innan man har en fast tjänst.

– Viktiga verktyg för att förebygga diskriminering på grund av sexuell läggning, är att det på arbetsplatsen förutom en integrerad personalpolitik och öppenhet, också krävs en ledning med kompetens inom området, säger Hans Henrik Hansen, vidare.  

Han anser att det krävs en tydlig beskrivning av anmälningsförfaranden och hanteringen av diskrimineringsmål och att fackförbunden har kompetens och uttryckligen stödjer sina homosexuella medlemmar.

Studien har resulterat i utvecklingen av en ny teoretisk modell som beskriver sambandet mellan stressfaktorer, coping, identitet och miljö och den styrka som kan uppnås genom att tillhöra en minoritet. “Minority Power Model” inriktar sig på resurser istället för problem, med att tillhöra en minoritet. Modellen kan visa sig vara väl lämpad att även användas i forskning i andra sammanhang, såsom forskning om andra minoriteter.

Kontaktinformation
Vid ytterligare frågor om undersökningen, kontakta: Master of Public Health/Leg Sjuksköterska/, Hans Henrik Hansen Mail: hr.hansen2.th @ gmail.com
Tel: +45 2425 2418

Handledare: Docent Ina Borup, NHV

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera