Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2010

Nyföddas hälsa verkar inte påverkas av nickelutsläppen

Kvinnor utsatta för nickel under graviditeten har inte visat ökad risk för att föda barn med vissa missbildningar eller nyfödda som är för små till växten. Undersökningar av kvinnor i nickelindustrin på Kolahalvön visar också att det inte föreligger förhöjd risk för spontanabort. Det säger Arild Vaktskjold vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

De stora utsläpp från nickelindustrin i det ryska gränsområdet på Kolahalvön har på senare tid på nytt uppmärksammats i media och lyfts fram på hög politisk nivå på grund av att utsläppsnivåerna inte minskar. Luftföroreningarna har haft synbara effekter för djur och växtliv i närområdet vilket skapat stor oro för människornas hälsa i området. I fokus för uppmärksamheten är svaveldioxid- men också nickelutsläppen.

En studie vid Universitetet i Tromsø i mitten av 90-talet visade att nickelinnehållet i urinen hos invånarna på den ryska sidan av gränsen var förhöjda, men att detta inte var fallet i Sör-Varanger på den norska sidan av gränsen.

Som resultat av fynden och den allmänna oron på den norska sidan sattes ett forskningsprojekt igång för att fördjupa kunskapen kring problemen. Norska, ryska och kanadensiska forskare har nu undersökt hälsan hos nyfödda barn till kvinnor som arbetat i nickelindustrin på Kolahalvön.

– Resultatet av undersökningen visar att det inte finns något samband mellan att ha ett nickelexponerat yrke och risken att föda barn med missbildningar av genitalierna, muskler eller skelettet, eller för att föda barn som är små till växten, säger projektkoordinator Arild Vaktskjold vidare. Kvinnorna visade sig inte heller vara utsatta för någon ökad risk för spontanabort.

Detta innebär att det idag inte existerar något påvisat samband mellan nickelutsläpp i luften och hälsa bland invånarna i nickelindustrins närområde, inte heller ökade risker för de nyfödda.

Kontaktinformation
arild.vaktskjold@nhv.se
www.nhv.se/vaktskjold.publikationer
(art. 6,9,10,11,15)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera