Tema

Äldres uppfattning om risken att ramla bör vägas in i förebyggande arbete

Kunskap om hur äldre själva uppfattar riskerna för att ramla och slå sig är ovärderlig i arbetet med förebyggande av fallolyckor. Det visar en ny masteruppsats vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, skriven av Dorte Høst som arbetar förebyggande vid Bispebjerg Hospital i Köpenhamn.

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen bland äldre människor och kostnaderna kan räknas både i pengar och mänskligt lidande. Risken att ramla ökar med åldern och det gör även graden av skada som blir följden.

Fallolyckor orsakar inte bara ökad sjuklig- och dödlighet utan även bestående funktionsnedsättning och ökat vårdbehov.

– Min undersökning visade att äldre har väldigt olika uppfattning om att ramla, säger Dorte Høst som lägger fram masteruppsatsen ”Ældres opfattelse og håndtering af at falde samt motivation for faldforebyggende tiltag”.

Hon arbetar som förebyggande konsulent vid Bispebjerg Hospital i Köpenhamn.

De äldre accepterade problemet med att ramla och slå sig som en följd av att bli gammal, samtidigt var det något som upplevdes som pinsamt men som hade sin faktiska förklaring. Några upplevde själva rädslan för att ramla som dominerande.

– De uppfattade dock inte fall som en riskfaktor man borde ta i beräkning och förhålla sig till, utan hanterade situationen genom att begränsa rörelsefriheten eller att välja bort aktiviteter, tillägger Dorte Høst.

När kraven på åtgärder översteg de äldres resurser och möjligheter sökte de läkarhjälp och fick därigenom, och genom övriga i omgivningen, stöd för sina behov och önskemål.

– Det är för framtidens förebyggande insatser viktigt att man målanpassar och ser till att man inte generalserar kring hur äldre uppfattar riskerna för att falla, konstaterar Dorte Høst.

Det stod också klart att läkare och omgivning kan spela en viktig roll i det förebyggande arbetet.

Titel: Ældres opfattelse og håndtering af at falde samt motivation for faldforebyggende tiltag

Författare: Dorte Høst, forebyggelseskonsulent, PT, Bispebjerg Hospital, København, Danmark

Handledare: Ina Borup, docent, DrPH, NHV

Kontaktinformation
Monica Bengtson,Informatör NHV
031-69 39 52
0738-52 43 34

Äldres uppfattning om risken att ramla bör vägas in i förebyggande arbete

 lästid ~ 1 min