Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2011

De som drabbas av antibiotikaresistens måste bemötas bättre inom vården

Rädsla och missförstånd kring diagnosen bli ofta följden för den som drabbats av ESBL-bildande bakterier. Korrekt information är avgörande för hur dessa patienter ska hantera sin situation, men där brister vården. Det visar hygiensjuksköterskan Susanne Wiklunds masterarbete vid NHV.

ESBL är ett enzym som produceras av bakterier i tarmens normalflora och skapar resistens mot många sorters antibiotika. Riskerna att få infektioner som kräver sjukhusvård ökar kraftigt.
– Att drabbas av en smittsam sjukdom kan vara påfrestande för individen, såväl fysiskt som psykiskt, säger Susanne Wiklund vars studie fördjupar kunskapen om vad det innebär för individen att drabbas av ESBL-bildande tarmbakterier.

Susanne Wiklund påvisar brister i vården för dem med av smittsamm tarmsjukdom. Patienter med dessa bakterier är utlämnade åt en informationskultur inom vården som i vissa är undermålig, trots lagstiftning på området.

– Det resulterar i rädsla och missförstånd runt diagnosen, säger Susanne Wiklund.
För att kunna hantera sin livssituation är det av stor betydelse att den som drabbas av en ESBL-bildande bakterie får en god information av patientansvarig läkare.

Läs: www.nhv.se/antibiotikaresistensbemötande
Beställ: kirsi.gomes@nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera