Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2010

Svårt för ledare inom offentlig sektor att jobba hälsofrämjande

Krav på resultatuppföljning och ekonomi kan försvåra chefernas arbete med att främja hälsan på arbetsplatser inom den offentliga sektorn. Det visar Kristin Fastvolds masterarbete vid NHV.

Fastvold har tittat på hur ledare inom norsk offentlig sektorförstår och utövar ansvaret för att främja hälsa på arbetsplatsen.

– Ändringarna i den norska offentliga sektorn har fokus på resultatuppföljning och ekonomi vilket medfört att ledarna upplever sig ha mindre handlingsutrymme, säger Kristin Fastvold.

Hon har intervjuat tio ledare, kvinnor och män. Reformen som genomförts i Norge baseras på New Public Management-principerna. Den ser ut att ha fått till följd att ansvaret för att främja hälsan har blivit svårare att tillvarata för ledarna.

Vad begreppet hälsofrämjande arbetsplats står för visade sig både känt och okänt för de intervjuade.

Centrala moment i utövandet av ledarskap för att implementera konceptet är medvetenhet och  balansering av ledarrollen, samarbete och närvaro. Ett lösningsfokuserat förhållningssätt och till problemställningar och en stödjande ledarstil behövs.

– De upplevde en press eftersom man dels måste tillmötesgå både överordnades krav på resultat och  målinriktning men samtidigt de anställdas förväntning på arbetsmiljöinsatser.
Förändringar inom sektorn medför samtidigt ökat fokus på hälsofrämjande vilket sätter större press på ledarna. De verkar klara över sina roller gällande arbetsmiljö i förhållande till kommunikation, inkludering och tillrättaläggande samt samarbete och egen närvaro. De har en flerdimensionell syn på hälsobegreppet men de uttrycker en homogen syn på hälsa.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera