1. 11 april 2022

  Antidepressiva kan minska självmord bland äldre

  Antidepressiva läkemedel kopplas till lägre risk för självmord bland personer över 75 år på äldreboenden. Samtidigt fördubblas risken om läkemedel ges mot sömnproblem, visar en studie.

 2. 22 mars 2022

  Behov av antidepressiva kan öka efter sexuella trakasserier

  Sexuella trakasserier på jobbet kan leda till långvarig psykisk ohälsa som kräver behandling. En ny studie visar att behovet av psykofarmaka kan öka för personer som utsätts.

 3. 4 november 2021

  Dopamin nyckel vid behandling av social ångest

  Nivåerna av dopamin och en positiv förväntan på behandlingen, kan avgöra om patienter med social ångest förbättras eller inte vid medicinering med SSRI. Trots att medicinen påverkar nivåerna av serotonin i hjärnan, var det effekterna på dopamin som hade störst betydelse för...

 4. Ung man sitter på en soffa och håller sig för ögonen.
  11 augusti 2021

  Nya rön om hur ketamin verkar mot depression

  Narkosmedlet ketamin kan hjälpa vid svår depression – men kan också ge hallucinationer och vanföreställningar. Forskare har kartlagt hur läkemedlet fungerar, i hopp om att hitta substanser med samma effekt men utan biverkningar.

 5. 10 maj 2021

  Vilken roll spelar serotonin vid depression?

  Serotoninbrist i hjärnan är en vanlig förklaring till depression. En hjärnavbildningsstudie visar att det kan ha en annan roll. – En möjlighet är att serotoninsystemet inte orsakar depression utan är en del av hjärnans försvarsmekanism mot depression, säger Jonas Svensson, forskare vid...

 6. 6 april 2021

  Fiskar blir nervösa och fega av antidepressiva läkemedel

  Hotet att bli uppäten av en rovfisk – men också rester av antidepressiva läkemedel – kan få fiskar att ändra beteende. Även utseendet kan förändras, visar en avhandling.

 7. 17 december 2020

  Hålrum i vården av äldre med psykisk sjukdom och funktionshinder

  Övermedicinering, fler oplanerade vårdbesök och fler besök inom slutenvården. Flerfaldig sårbarhet med ökad risk för samsjuklighet. Vården fyller inte behoven för äldre med funktionshinder och psykisk ohälsa, visar en studie från Lunds universitet.

 8. 6 november 2020

  Antidepressiv medicin skulle kunna funka mot barncancer

  I en ny studie visar forskare att en vanlig antidepressiv medicin kan bromsa tillväxten av barnsarkom, åtminstone i möss och i celler som odlats i laboratorium. Resultaten väcker hopp om nya behandlingsstrategier mot denna cancerform. 

 9. 30 oktober 2020

  Psykofarmaka inte farligt för äldre

  Läkemedel mot psykisk ohälsa ökar inte risken för död eller höftfraktur hos gamla människor, visar en avhandling vid Umeå universitet. Den högre risk som har kunnat ses beror istället på en större sjukdomsbörda och andra bakomliggande faktorer. 

 10. 5 oktober 2020

  Protein i hjärnan kopplat till både stress och depression

  Proteinet p11 i hjärnan är viktigt både för funktionen av den humörreglerande substansen serotonin och för frisättningen av stresshormoner. Åtminstone hos möss. Upptäckten, som gjorts av forskare vid Karolinska institutet, kan få betydelse för utvecklingen av nya läkemedel mot...

 11. 22 januari 2020

  Balansen mellan dopamin och serotonin påverkar social fobi

  Det kan vara balansen mellan signalsubstanserna serotonin och dopamin i hjärnan som påverkar om en person utvecklar social fobi. Tidigare har forskning i huvudsak fokuserat på serotonin- eller dopaminsystemen var för sig. Nu kan forskare vid Uppsala universitet visa att det finns en koppling...

 12. 12 december 2019

  Antidepressiva – lätta att börja ta, svårare att sluta med

  Att sluta med antidepressiva läkemedel kan ge allvarliga biverkningar. Både patienter och läkare är för dåligt insatta i vad som händer. Så kallade utsättningssymtom kan felaktigt tolkas som att sjukdomen är på väg tillbaka – och nya recept skrivs ut.

 13. 11 november 2019

  Depression – från serotoninbrist till plasticitet

  Länge trodde man att depression berodde på brist på signalsubstansen serotonin. Men fullt så enkelt är det inte. Idag finns mycket som pekar på att det snarare handlar om att öka hjärnans plasticitet, det vill säga förändringsförmågan.

 14. 17 oktober 2019

  Mediciner förändrar fiskars beteende

  Läkemedel som påverkar viktiga signalsystem i hjärnan hos människor gör fiskar djärvare. En studie storspiggar stärker bilden av att signalämnena serotonin och dopamin spelar roll för variationen i beteende mellan individer. Och att läkemedel som hamnar i naturen kan få konsekvenser för...

 15. 3 oktober 2019

  Magiska svampar på recept

  Kan LSD och magiska svampar bota psykiatriska tillstånd? Forskningen på psykedeliska droger har återigen tagit fart. Nya studier tyder på att de kan hjälpa vid bland annat depressioner och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

 16. 3 oktober 2019

  Antidepressiva läkemedel säkra att använda

  Antidepressiva är på det hela taget säkra. Enligt en stor internationell studie beror negativa hälsoeffekter troligtvis på de psykiatriska tillstånden som de antidepressiva läkemedel ordinerats för, snarare än de antidepressiva medlen i sig själva.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera