Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Antidepressiva läkemedel kopplas till lägre risk för självmord bland personer över 75 år på äldreboenden. Samtidigt fördubblas risken om läkemedel ges mot sömnproblem, visar en studie.

Antalet personer som behöver få vård på äldreboende under lång tid ökar. Men trots stressande livsövergångar och psykiatriska tillstånd som ökar risken för suicidalt beteende, har mycket lite forskning fokuserat på självmord i denna miljö.

Antidepressiva läkemedel används i stor utsträckning på äldreboenden och det har funnits farhågor om läkemedelseffekter i form av ökad självmordsrisk.

Men en ny studie vid Göteborgs universitet ger en annan bild. Självmordsrisken var tvärtom lägre hos personer som fick antidepressiva läkemedel.

– Detta resultat tyder på en positiv effekt av antidepressiv medicin för äldre på äldreboende, men mer forskning behövs för att bättre belysa detta samband, säger Khedidja Hedna, forskare och studiens förstaförfattare.

Ökad självmordsrisk med sömnläkemedel

Studien visar dock att läkemedel mot sömnproblem kunde kopplas till fördubblad självmordsrisk. Vid tidigare självskadebeteende var risken ytterligare rejält förhöjd.

Forskarna menar att resultaten visar vikten av att personalen har kunskap om de boendes bakgrund för att tidigt kunna identifiera risker, och vara uppmärksam på den psykiska hälsan hos personer som behöver extra stöd.

– Våra resultat sporrar till förbättrad kvalitet i vården som ges på äldreboende. Mer kan göras för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre personer på våra boenden, säger Margda Waern på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och som har lett studien.

 

Så gjordes studien

Forskarna har studerat data om drygt 280 000 svenska invånare som är  75 år, eller äldre, och som bor på ett äldreboende. Uppföljningstiden var upp till nio år.

Av studien framgår att 110 personer dog i självmord. 64 av dem var män och 46 var kvinnor. Hälften av dödsfallen inträffade under det första året på äldreboende. Självmordsrisken var lägre hos dem som fick antidepressiva.

Bakom studien står Sahlgrenska Suicide Studies, en forskargrupp inom Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet.

Vetenskaplig studie:

Psychoactive medication use and risk of suicide in long-term care facility residents, International Journal of Geriatric Psychiatry.

Kontakt:

Margda Waern, professor i psykiatri med inriktning suicidologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, margda.waern@neuro.gu.se

Khedidja Hedna, forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, khedidja.hedna@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera