Artikel från Uppsala universitet

Nivåerna av dopamin och en positiv förväntan på behandlingen, kan avgöra om patienter med social ångest förbättras eller inte vid medicinering med SSRI. Trots att medicinen påverkar nivåerna av serotonin i hjärnan, var det effekterna på dopamin som hade störst betydelse för förbättring visar en studie från Uppsala universitet.

Båda grupperna fick samma medicinska behandling. Men för patienter som hade en positiv förväntan på medicineringen var effekten fyra gånger så hög som hos patienter som hade en låg förväntan. Den nya studien tyder på att det är transportörproteinet för dopamin som är nyckeln.

I en studie av social ångest, kunde forskarna bekräfta att placeboeffekten var stark när det gäller den ångestdämpande effekten av SSRI-medlet escitalopram. Placeboeffekten i det här fallet är att den positiva effekten av en behandling blir större när patienten förväntar sig att bli hjälpt. Det överraskande med studien är att förbättringen efter SSRI-behandlingen till stor del kan knytas till effekter på dopamin snarare än transportörerna av serotonin.

God effekt av positiv förväntan

En tydlig skillnad mellan grupperna kunde ses när transportörproteinet för dopamin mättes efter behandlingen. De deltagare som gick in i behandlingen med vetskap om att de fick ett verksamt läkemedel hade färre fria dopamintransportörer i striatum (en del av storhjärnan). Effekten gick i motsatt riktning i den grupp som informerats med en cover story, som gav dem lägre förväntningar på behandlingen.

En förklaring kan vara att förväntningar påverkar dopaminfrisättningen i hjärnans belöningsnätverk, och det skapar skillnader i andelen lediga dopamintransportörer efter behandling i de två grupperna.

– Resultaten tyder på att positiva förväntningar, som uppstår i relationen mellan läkare och patient, påverkar dopamin och förstärker effekten av SSRI-behandling, säger professor Tomas Furmark, som ledde studien.

Dopamin viktigt för framgång vid behandling

Vid depression och ångest är SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) etablerade och effektiva läkemedel, som fungerar genom att hämma transportörproteinet för serotonin. Men det är ett välkänt fenomen att placeboeffekten spelar stor roll.  Effekten kan vara stark, men det är oklart hur mycket av förbättringen som beror på förväntningar och vad som beror på medicinering vid behandling. Man har inte heller vetat om förväntningarna använder samma mekanism i hjärnan som SSRI-preparaten, eller om andra signalämnen är inblandade.

I studien behandlades alla deltagare med social ångest med samma kliniska dos av det verksamma medlet escitalopram under nio veckor. Skillnaden vara att de hade olika förväntningar på behandlingen. Hälften av deltagarna fick korrekt information om läkemedlet och dess effektivitet, medan en “cover story” användes för att informera de andra deltagarna. De informerades om att medlet var en så kallad ”aktiv placebo” som ger liknande biverkningar som SSRI, men som inte förväntades hjälpa mot deras sociala ångest.

– Resultaten visade att andelen som blev bättre av behandlingen var nära fyra gånger högre när den korrekta informationen gavs, vilket stämmer med tidigare forskning att förväntningar påverkar behandlingsutfallet, säger forskaren Olof Hjorth.

Relationen mellan läkare och patient betydelsefull

I undersökningar med PET-scanner (positronemissionstomografi) kunde forskarna se att SSRI-medlet gav samma effekt på serotoninet i de båda grupperna och hade blockerat omkring 80 procent av serotonintransportörerna. Det gällde alltså även den grupp som hade låga förväntningar och som inte förbättrades.

– Det tyder på att den farmakologiska effekten av SSRI var identisk i båda grupperna och att den inte kan förklara varför korrekt information gav bättre behandlingseffekt. Det räcker alltså inte med att hämma serotonintransportörerna för att SSRI-medel ska kunna lindra social ångest, säger Olof Hjorth.

Vetenskaplig studie:

Expectancy effects on serotonin and dopamine transporters during SSRI treatment of social anxiety disorder: a randomized clinical trial, Olof R. Hjorth et al., Translational Psychiatry

Kontakt:

Olof Hjorth, forskare vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet,
olof.hjorth@psyk.uu.se

Tomas Furmark, professor vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet,
tomas.furmark@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera