Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2011

Fysisk aktivitet på recept fungerar

En relativt ny metod för att få stillasittande att röra sig mer är förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR). – De som ordinerats organiserade aktiviteter minskade sin stillasittande tid signifikant sex månader efter att de fått sitt recept, säger Maser of Public Health Amanda Ek vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

En stor del av den svenska befolkningen är inte tillräckligt fysiskt aktiv vilket är ett hot mot folkhälsan. Sjukvården arbetar med allt mer hälsofrämjande insatser.

Fysisk aktivitet på Recept har sedan 2001 använts inom den svenska sjukvården för att behandla eller förebygga ett 30-tal sjukdomstillstånd. Ordinationen kan bestå av både vardagsmotion och organiserade aktiviteter.

I Amanda Eks masterstudie vid NHV Promoting public health by Physical activity on Prescription, with focus on organized exercise/Främja folkhälsan genom Fysisk aktivitet på Recept, med fokus på organiserad träning har 98 individer som ordinerats organiserad aktivitet ifrån Gotland, Jönköping, Stockholm och Uppsala län följts under sex månader.

– Studien visar att majoriteten av dem som ordineras exempelvis gympa eller gymträning följer ordinationen och minskar sin stillasittande tid på fritiden, säger Amanda Ek.  

Läs: www.nhv.se/amandasve
Beställ: kirsi.gomes@nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera