Tema

Positivt samarbete i operationsteamet ger hälsofrämjande miljö

Teamarbete upplevs positivt när samarbetet är fullödigt och inkluderande med patientsäkerhet i fokus. Det visar Vivi-Ann Sandersens masterarbete vid NHV. Studien är utförd i Norge.

Vid olika sjukhus i Oslo-regionen har tio operationssjuksköterskor intervjuats.

– Samarbete baserat på stöd, respekt, tillit, klar kommunikation och god koordinering är avgörande om det ska upplevas positivt, säger Vivi-Ann Sandersen.

För att få till sådant samarbete måste vissa villkor uppfyllas: möjlighet till medverkan, uppdatering inom fackområdet och så stor förutsägbarhet som möjligt. Detta kan ske genom god planering och koordinering.

– Mycket oförutsett kan ske i en operationssal och det kan vara ont om tid för förberedelser innan patienten är där, säger Sandersen.  

Nya kirurgiska metoder och utrustning samt olika patientbehov ställer stora krav på sköterskornas kompetens.

De måste känna sitt område och fylla sin roll i teamarbetet på ett försvarbart sätt om samarbetet ska fungera optimalt.

Det innebär att ett sådant samarbete ger ökad tillfredställelse, effektivt utnyttjande av tid och resurser, upplevelse av meningsfullt arbete och samhörighet med kollegorna.

I en tid med stor brist på operationssköterskor är det viktigt att veta vad som får dem att trivas, utveckla sig och stanna på en arbetsplats.

– Det är dock nödvändigt att göra fler studier för att se vad övriga professioner i teamet upplever som positivt.

Villkoren för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö borde man försöka uppfylla menar Sandersen.

– Friska och kompetenta operationssköterskor är oavsett en fördel för både patienter och kollegor, påpekar hon.

Titel: Et helsefremmende arbetsmiljø i operationsavdelningen – fra operationssykepleiernes perspektiv

Handledare: Docent Ulrika Hallberg
Läs och ladda ned NHV:s MPH: www.nhv.se/bibliotek

Kontaktinformation
vivi-ann.sandersen@rikshospitalet.no
ulrika.hallberg@nhv.se

Positivt samarbete i operationsteamet ger hälsofrämjande miljö

 lästid ~ 1 min