Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2011

Enskilt rum på sjukhus förhindrade inte magsjuka

Ett masterarbete vid Nordic School of Public Health NHV har tittat på om enskilt rum på sjukhus kunde förebygga magsjuksmitta. Något sådant samband kunde inte påvisas. – Det måste till flera förebyggande åtgärder, varav enrum kan vara en, för att förebygga spridning av infektionen, säger Master of Public Health Anita Wang Børseth.

Hygiensjuksköterskan Anita Wang Børseths masterarbete har titeln Enerom, et smitte- og sykdomsforebyggende tiltak i sykehus? Undersökningen har kartlagt förekomsten av den smittsamma tarmsjukdomen Clostrium Difficile hos inlagda patienter på fyra norska sjukhus mellan 2001-2010.

Syftet var att se om enskilt rum kunde reducera smittan. I analysen ingick att se om förflyttning av patienter från ett gammalt sjukhus med få enskilda rum, till ett nytt sjukhus med många enskilda rum, minskade förekomsten av Clostrium difficile, som kan orsaka diarréer.
Andelen enskilda rum har ökat under studieperioden men detta har inte haft smittoförebyggande effekt vad gäller Clostrium Difficile.

–  Men troligen kan enskilda rum förbättra smittförebyggande arbete när det gäller hälsopersonal, säger Anita Wang Børseth.

Något samband mellan enskilt rum och smittspridning kunde inte påvisas. Skillnaden mellan smittoförekomsten skiljde sig dock stort  mellan de fyra stora norska sjukhus som ingick i studien. Risken för smitta förefaller större i äldre sjukhus men detta kunde inte påvisas med statistisk signifikans.

– Det måste till flera förebyggande åtgärder, varav enskilt rum kan vara en, för att förebygga spridning av infektionen, säger Anita Wang Børseth.

Kontaktinformation
Handledare NHV: Lene Povlsen Universitetslektor, DrPH/NHV
Extern: Jan Egil Afset Overlege/ førsteamanuensis Avd. for medisinsk mikrobiologi, St Olavs Hospital/ NTNU

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera