Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2010

Tidsbrist hindrar skolsköterskor från att arbeta förebyggande med fetma

Allt fler av nordens barn och unga är överviktiga men tidsbrist hindrar skolhälsovården från att arbeta förbyggande. Det visar Kristine Grams masterarbete vid NHV.

Övervikt bland barn och unga är ett växande folkhälsoproblem i Norden där mellan 15-20 procent i dag är drabbade. Syftet med studien var att se hur sköterskorna i Oslo upplever sin roll, sina möjligheter och begränsningar att förebygga övervikt genom att främja fysisk aktivitet och en sund kosthållning.  

Fysisk aktivitet och kostråd är två områden där insatser i skolan kan bidra till att vända trenden. Men hindren för skolhälsovården när det gäller att kunna arbeta hälsofrämjande är många.

– Brist på tid och tillgänglighet är de främsta hindren, säger Kristine Gram.
Skolhälsovården bör vara placerad så att den är lätt för ungdomarna att besöka, inte vara placerad i källaren eller över gårdsplanen exempelvis. Bra besökstider och att det framgår tydligt när skolsköterskan är på plats krävs också.  

Samarbete viktigt
Nio skolsköterskor i olika stadsdelar i Oslo har intervjuats i Grams studie. Det visar sig att arbetet med hälsofrämjande för att förebygga fetma prioriteras olika i de olika stadsdelarna i Oslo.

En årsplan med gemensamma mål och insatsområden behövs om skolsköterskan ska kunna sätta insatserna på dagordningen. Tvärfacklighet, särskilt samarbete med sjukgymnast framstod också som viktigt. Sådant samarbete gör det möjligt att dela uppgifterna utifrån kompetens vilket stärker kvaliteten i arbetet, vilket dessutom ger mer tid.

– En annan viktig faktor var ett gott samarbete med skolledningen, konstaterar Gram.  
Skolhälsovårdens förankring i skolan är nödvändig för att kunna arbeta med åtgärder på systemnivå.  

Viktproblematik uppfattas som ett känsligt tema och flera av intervjupersonerna hade svårigheter att finna en infallsvinkel för att nå de övervikiga eleverna. Nya nationella riktlinjer för vikt och längt kan eliminera problemet samt säkra epidemiologiska data.
Den kvaltitativa studien bygger på teori om hälsofrämjande arbete, empowerment, salutogenes och samarbete.  

Titel: Skolehelsetjenestens arbeid med kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge overvekt hos barn og unge.
Handledare: Ina Borup, docent NHV

Kontaktinformation
kristgra@hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera