Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 augusti 2010

Bättre samarbete mellan offentlig och alternativ vård gynnar patienten

Terapeuter inom komplementär och alternativ medicin är övertygade om att patienter får bäst vård om olika medicinska paradigm övervägs. Det visar Catharina Bocks examensarbete för Master of Public Health vid NHV.

Catharina Bock har i sin studie intervjuat 59 terapeuter inom den alternativa medicinen. De behandlade oftast patienter som hade kroniska besvär eller ville få friskvård men även patienter med akuta besvär.
79 procent ansåg att ett bättre samarbete mellan den offentliga sjukvården och alternativa terapier skulle gynna patienterna.
– Intresset för komplementär och alternativ medicin ökar så det är viktigt att få kunskap om yrket och dess plats i sjukvården, säger Catharina Bock.
Bocks studie visar att 37 procent av dessa redan hade ett samarbete med legitimerade läkare medan 32 procent samarbetade med annan legitimerad sjukvårdspersonal.
Detta trots att lagen förbjuder den offentliga sjukvården att använda eller rekommendera terapier som inte är vetenskaplig beprövade.
– Terapeuterna nämnde olika svårigheter med samarbete mellan professionerna som konkurrens, respektlöshet och brist på kunskap om varandras yrke, säger Catharina Bock.
Legitimation och kostnader var också viktiga. Trots att de flesta tyckte samarbete var bäst för patienter fanns det olika uppfattningar om vilken form det skulle ta.
– Den lösning som nämndes av flest terapeuter (63 %) var en separation när det gäller vårdavtal så att alternativ medicin fortsätter att vara ett separat yrke men att patienter kan få hjälp med betalningen av försäkringskassan samt att läkaren och terapeuten skulle kunna skicka remiss till varandra.
Att integrativ medicin, där alternativa terapier som anses vara vetenskapligt bevisade ingår i den offentliga sjukvården var en mindre populär lösning (10%).
– Terapeuterna kände att integration skulle betyda mindre frihet att utöva sitt yrke, säger Bock.
De belyste vilken komplicerad och känsloladdad fråga samarbete är och att den är präglad av fördomar hos alla parter. Samtidigt är ju patientens hälsa målet för alla hälsovårdande yrken.
I examensarbetet tas en förhandlingsteori kallad ”principled negotiation” upp.
– Den skulle kunna användas för att hjälpa till att lösa de konflikter som uppstår i diskussionerna mellan de olika yrkesutövarna, menar Bock.

Handledare: Runo Axelsson, Professor NHV

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera