Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 augusti 2010

Bättre folkhälsa med lokalt samarbete

Lokalt arbete över sektorsgränser kan förbättra folkhälsan. Det visar en ny masterstudie vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.– Beslutsfattare på lokal- och central nivå måste kommunicera, säger Bodil Karlshøj Poulsen Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Paarisa i Grönland.

Masterarbetet med titeln: “Forebyggende og sundhedsfremmendearbejde i Kalaallit Nunaat 1996-2007” visar att ett hälsofrämjande arbete bäst sker i nätverk men formella partnerskap rekommenderas också.
– Om folkhälsan ska främjas lokalt måste man förutom tvärsektoriellt arbete ha en vilja att koordinera och samarbeta, säger avdelningschef Bodil Karlshøj Poulsen vid Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Paarisa i Grönland.
Dessutom måste beslutsfattare på lokal- och central nivå kommunicera.
– Ska arbetet bli framgångsrikt behöver dessutom lokal och central nivå stå i kontakt med varandra, säger Bodil Karlshøj Poulsen vidare.
På Grönland har en unik uppbyggnad av det hälsofrämjande arbetet skett, där lokal och central nivå förbundits genom ett utskott för förebyggande hälsofrågor men också en anställd konsulent per kommun. Det arbetet leddes av Paarisa, Center för Folkesundhet.
En utbildning för förebyggandekonsulenterna har utvecklats. Bodil Karlshøj Poulsen har samlat och analyserat erfarenhet från arbetet med organiseringen av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på Grönland från 1996 till 2007.

Titel: Forebyggende og sundhedsfremmendearbejde i Kalaallit Nunaat 1996-2007
Handledare: Lene Pouvlsen, universitetslektor NHV

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera