Tema

Vårdens decentralisering, specialisering och professionalisering blir patientens Bermudatriangel

Bengt Åhgrens öppna docentföreläsning vid NHV i oktober blir en historisk resumé över utvecklingstrenderna inom hälso- och sjukvården. ”Det handlar om decentralisering, specialisering och professionalisering”. Det säger Bengt Åhgren som kallar sin föreläsning Patient Bermuda Triangle eftersom patienten riskerar att ”försvinna” inom en alltför fragmenterad vårdverksamhet.

Den 4 oktober håller Bengt Åhgren sin docentföreläsning i NHV:s aula. Det är en öppen föreläsning dit alla är välkomna.

– Jag planerar att hålla en lättsam föreläsning om orsakerna till varför det blivit viktigt att utveckla inter-organisatorisk samverkan.

Föreläsningen blir en historisk resumé med titeln Patient Bermuda Triangel. Den kommer ingå i kursen Intersektoriell samverkan som ges vid NHV i höst.

Decentralisering betraktas allmänt som en viktig förutsättning för att rationalisera verksamhet och klinisk specialisering har otvetydigt främjat folkhälsan. Dessutom utgår ledarskapet i frontlinjen från de  professionella värderingar som finns bland läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

– Det har kommit mycket gott ut av dessa utvecklingsinriktningar, fortsätter Åhgren.
Samtidigt finns det en baksida av utvecklingstrenderna, som kommer att beskrivas i föreläsningen.

– Verksamheten har blivit alltmer fragmenterad, säger Åhgren och förklarar att detta får negativa följder för patienterna, som riskerar ”försvinna” i gränslandet mellan olika sjukvårdenheter, specialiteter och professioner.

Detta ingenmansland kan metaforiskt beskrivas som en ”Patient Bermuda Triangle”:

– Samverkan mellan organisationer i form av nätverk och i professionella team har därför blivit en viktig motkraft till de negativa effekterna av verksamhetens fragmentering.

Kontaktinformation
bengt.ahgren@nhv.se

Vårdens decentralisering, specialisering och professionalisering blir patientens Bermudatriangel

 lästid ~ 1 min