Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2010

Sociala insatser förebygger depression hos äldre

Meningsfulla sociala aktiviteter förebygger depression hos äldre och bör därför ingå vid planeringen av äldreservice- och boenden.– Psykosociala interventioner har en tydlig förebyggande effekt på depressiva symptom hos äldre, säger forskaren Anna Forsman, doktorand vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

Depression är det vanligaste psykiska funktionshindret bland äldre såväl globalt som i Norden. Forsmans senaste studie belägger att om meningsfulla sociala aktiviteter, anpassade efter de äldres individuella förmåga, behov och preferenser beaktas vid planeringen av äldreservice förebyggs depression.  

– I och med att andelen äldre i befolkningen ökar bör arbetet med detta folkhälsoproblem prioriteras, menar Anna Forsman som är doktorand vid NHV och forskare vid Institutet för hälsa och välfärd, THL.

– Däremot visade studien ingen samlad signifikant effekt beträffande interventioner med fokus på fysisk träning, träning i bemästringsstrategier, stödgrupper, minnesträning eller insatser med kombinerat innehåll, påpekar Forsman.

Den finns inte tillräcklig mycket forskning baserad på kontrollerade studier (evidensbaserad), om psykosociala insatser för att förebygga depression hos äldre.

– Mer forskning behövs och inriktas på sociala aktiviteter som är den mest effektiva interventionsformen, fortsätter Anna Forsman.

Litteraturöversikten och metaanalysen bygger på systematiska litteratursökningar i 11 elektroniska databaser fram till oktober 2009. Därmed har evidensbaserad kunskap och god praxis för hur man kan förebygga depression hos äldre och hur äldres psykiska hälsa kan främjas getts en översikt. Studien genomfördes inom ramen för det EU-finansierade projektet DataPrev.

Titel: Psychosocial Interventions for the Prevention of Depression in Older Adults:
Systematic Review and Meta-Analysis
Länk till artikeln: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20935250

Kontaktinformation
Anna Forsman
Doktorand Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg
Forskare THL Institutet för hälsa och välfärd, Vasa, Finland
tel. +358 6 323 1734
e-post: anna.forsman@thl.fi

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera