22 september 2010

Hemförlossning mer positivt än sjukhusförlossning med tidig hemgång

Norska kvinnor som födde hemma var nöjdare än dem som födde på sjukhuset och gick hem tidigt. Det visar Lena Henriksens masterarbete vid NHV. Studien följer upp ett projekt där kvinnor i nära samarbete med sjukhuset får föda hemma.

Projektet Barsel hjemme är ett samarbete mellan Ullevåls universitetssjukhus och byarna Sagene/St. Hanshugen. Deltagarna i studien är kvinnor som fött sina barn hemma men besökt sjukhusets barnmorskor eller som har fött på sjukhuset med tidig hemgång med barnmorskebesök.
Syftet var att studera patienterfarenhet och önskemål från kvinnorna när det gäller kontinuitet helhet i graviditet och förlossningsvård.

– Det visar sig att de kvinnor som deltagit i projektet är mycket nöjda, genomgående mer nöjda än dem som genomgått vanlig sjukhusförlossning, säger Lena Henriksen.  

Kvinnorna skulle göra om hemmafödseln igen om det vore möjligt. Det är inte viktigast att de får träffa samma barnmorska men personalens förmåga att skapa goda relationer och trygghet samt att se till individuella behov är väldigt viktig.

– Förväntningar spelar en stor roll, säger Henriksen.
De önskar dock mer kontinuitet i informationen under havandeskapet, förlossningen och den första tiden hemma.

Handledare: Eva Johansson, professor, NHV

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera