Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2010

Internet viktig källa till socialt stöd och hälsoinformation för ungdomar

Internet kan ha en roll i främjandet av ungdomars hälsa och välbefinnande. Det visar ett nytt masterarbete vid NHV. – Insatser och utveckling av internet som arena för hälsofrämjande arbete riktat till ungdomar bör fokusera på att öka tillgången till socialt stöd och hälsoinformation av hög kvalitet, säger Hildur Gunnarsdóttir, Master of Public Health vid NHV.

Det är dock viktigt att ungdomarna vet vilka källor är pålitliga och var de kan diskutera tryggt och utan risk för kränkningar.

Ungdomar ställs inför olika utmaningar i övergången från barndom till vuxen ålder och psykiska och psykosociala problem ökar bland dem, i Sverige liksom i andra europeiska länder. Dagens ungdomar utgör den första generationen som växer upp med den nya digitala tekniken och den kan ses som integrerad del av deras liv.

Studier har visat att ungdomar uppskattar tillgång till hälsoinformation via internet. De uppskattar även möjligheter att möta och utveckla relationer med andra människor via nätet.
– För att utveckla internet som en möjlig källa till hälsoinformation och socialt stöd är det viktigt att få information om ungdomars egna synpunkter och önskemål, säger Hildur Gunnarsdóttir.

Syftet med hennes studie Ambivalent men naturlig del av våra liv: Kvalitativ studie om ungdomars inställning till Internets roll i främjandet av hälsa och välbefinnande är att fördjupa kunskapen om ungdomars inställning till Internets roll i främjandet av hälsa och välbefinnande.

–Ungdomar är väl medvetna om internets negativa asUekter, som opålitliga källor och personer som kommunicerar under falsk flagg. Det kan också vara tidsödande att sitta framför Internet, säger Gunnarsdóttir.

Läs mer: www.nhv.se/gunnarsdottir

Kontaktinformation
hildur.gunnarsdottir@nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera