Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 augusti 2010

Arbetsterapeuters kompetens utnyttjas inte

Arbetsterapeuter skulle bättre kunna utnyttja sina kunskaper i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ett individbaserat arbetssätt gör att deras hälsofrämjande kompetens på system- och samhällsnivå underutnyttjas. Det visar Vigdis Holmbergs masterarbete vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

Syftet med Vigdis Holmbergs studie var att tydliggöra vad arbetsterapeuterna själva menar att de kan och hur denna kunskap används i det dagliga arbetet.
– Om arbetsterapeuter använde sin kompetens rörande hälsofrämjande arbete skulle både enskilda arbetstagares hälsa och arbetsmiljön kunna påverkas positivt, säger Vigdis Holmberg.
Studien visar att de har stor kompetens och erfarenhet på detta område, med fokus på meningsfulla vardagsaktiviteter och klientcentrerad tillämping.
– Men det är tydligt att de inte använder denna kompetens till att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser.
Deras individbaserade arbetssätt gör att de inte använder sin kompetens på system- och samhällsnivå i någon väsentlig grad.
– Mycket tyder också på att kompetensen är väldigt lite känd hos allmänheten, samarbetspartner och myndigheter och därför inte blir utnyttjad.

Titel: Norska arbetsterapeuter som aktörer i hälsofrämjande arbete och hälsofrämjande arbetsplatser. En kvalitativ studie.

Handledare: Karin Ringsberg, professor NHV

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera