Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2010

Distriktsköterskors hälsofrämjande funktion måste synliggöras

Disktriktssköterskor och skolsköterskor måste synliggöra sitt arbete och yrkets hälsofrämjande funktion. Folkhälsoaspekten och yrkesgruppens betydelse när det gäller att bidra till förbättrad folkhälsa tappas annars bort. Det visar Anne Clancys avhandling vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV som försvaras den 18 juni.

Avhandlingen visar att norska distriktssköterskor, skolsköterskor och sköterskor på ungdomsmottagningar etc, står inför stora yrkesutmaningar. Dessa är att skapa och delta mer i samarbeten, att definiera gränserna för sitt engagemang och inte minst att yrkets hälsofrämjande funktion måste synliggöras i samhället.  

Anne Clancys doktorsavhandling Perceptions of public health nursing practice – on borders and boundaries, visibility and voice bygger på intervjuer med sköterskor, ungdomar, föräldrar samt lokala beslutsfattare. Konsultationer på mottagningar för barn, ungdom och skoltjänsten har oberverats och ett urval av samarbetspartner har besvarat en enkät om samarbetsförhållanden.

– Utövarna i denna yrkesgrupp måste bli mer synliga och visa upp den kontext de är del av, säger Anne Clancy som disputerar vid NHV den 18 juni.

Resultaten i hennes avhandling visar att det är viktigare för sköterskorna att bli respekterade av klienterna än att få auktoritet och status.

– Folkhälsoprofessioner som exempelvis distriktsskötersketjänsten har en viktig funktion när det gäller att påvisa befolkningens behov och rapportera mönster och trender i folkhälsan, säger Clancy vidare.
Hon menar att denna viktiga funktion kan vidareutvecklas och att distriktssköterskornas tjänster på barnavårdscentraler ofta tas för given av beslutsfattare.

– Betydelsen av klienternas relationen till sköterskorna och vikten av kontinuiteten i dessa tjänster kan bli undervärderad eftersom de många konsultationerna är så osynliggjorda på grund av deras natur, hälsofrämjande innehåll och komplexitet, förklarar Clancy.

I folkhälsoarbetet är samarbete viktigt. Resultatet av studien visar att i synnerhet representanter för psykiska hälsotjänster (läkare, psykologer och psykiatrisköterskor) saknas i många samarbeten.

– Rapporteringssystemet för innehållet i sköterskejobben är bristfälliga, säger Clancy som hoppas att hennes forskning ska inspirera till fortsatta studier om sjuksköterskans roll och funktion i samhället. Hon menar att dessa fynd bör vara av intresse i framtida organisering av hälso- och socialtjänst.

Titel:  Perceptions of public health nursing practice – on borders and boundaries, visibility and voice.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Anne Clancy
Tel: +47 77 05 82 54 (arbete), +47 90 52 59 18 (mobil)
E-post: anne.clancy@hih.no
Huvudhandledare: Professor Tommy Svensson
Opponent: Professor Venke Sørlie
Tid og plats for disputation: Fredag den 18 juni 2010, kl 13.00 i Aulan
Adress: Fredrik Bloms väg 25, Nya Varvet, Göteborg

Avhandlingen kan beställas for 150 SEK exklusive porto: kirsi.gomes@nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera