Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2010

Arbetsterapeuters hälsofrämjande kompetens utnyttjas inte

Arbetsterapeuter skulle bättre kunna utnyttja sina kunskaper i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ett individbaserat arbetssätt gör att deras hälsofrämjande kompetens på system- och samhällsnivå underutnyttjas. Det visar Vigdis Holmbergs masterarbete vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

Syftet med Vigdis Holmbergs studie var att tydliggöra vad arbetsterapeuterna själva menar att de kan och hur denna kunskap används i det dagliga arbetet.

– Om arbetsterapeuter använde sin kompetens rörande hälsofrämjande arbete skulle både enskilda arbetstagares hälsa och arbetsmiljön kunna påverkas positivt, säger Vigdis Holmberg.

Studien visar att de har stor kompetens och erfarenhet på detta område, med fokus på meningsfulla vardagsaktiviteter och klientcentrerad tillämping.

– Men det är tydligt att de inte använder denna kompetens till att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser.

Det kan bero på att det inte är säkra på sin egen kompetens när det gäller just hälsofrämjande arbetsplatser.

Studien omfattar diskussioner med 24 yrkesaktiva inom kommunhälsan, specialisthälsan och arbetsterapeutubildning. Resultatet visar att de har ett hälsofrämjande arbetssätt och ett salutogent fokus och att de i dag framförallt arbetar på individnivå.

Kompetensen lite känd
Detta individbaserade arbetssätt gör att de inte använder sin kompetens på system- och samhällsnivå i någon väsentlig grad.

– Mycket tyder också på att kompetensen är väldigt lite känd hos allmänhten, samarbetspartner och myndigheter och därför inte blir utnyttjad.

Resultatet kan lägga grunden för att skapa debatt bland arbetsterapeuter om deras framtida roll i det hälsofrämjande arbetet. Det kan på sikt förhoppningsvis bidra till att fler engagerar sig i detta även på systemnivå inom exempelvis kommuner och arbetshälsovård.

– Sådana diskussionner kan inom yrkeskåren också bidra till att medvetandegöra dem om sin egen kompetens.

Det är också naturligt att använda fynden i den vidare kvalitetssäkring av yrkesområdet och undervisning vid arbetsterapeututbildningarna.

Kontaktinformation
Titel: Norska arbetsterapeuter som aktörer i hälsofrämjande arbete och hälsofrämjande arbetsplatser. En kvalitativ studie.
Norsk titel: Norske ergoterapeuter som aktører i helsefremmende arbeid og helsefremmende arbeidsplasser, en kvalitativ studie.
Handledare: Karin Ringsberg, professor NHV

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera